اگر رئیس جمهوری بخواهد هم سوداگران انتخاباتی و هم سرمایه اجتماعی خود را راضی نگه دارد، حتماٌ شکست می خورد. یک نویسنده و هنرپیشه آمریکایی جمله ای دارد که به باور من بسیار درست و عمیق است. او گفته است: «من کلید موفقیت را نمی دانم، اما کلید شکست این است که سعی کنی همه را راضی نگه داری». مصداق این جمله پر معنا در انتخابات هم وجود دارد.

یکی از ناشایسته‌ترین رفتارهایی که از برخی افراد یا گروه‌ها در جريان انتخابات سر می‌زند، سهم‌خواهی است. ایشان انتخابات را به مثابه مبارزه ای می‌بینند که در آن، گروه فاتح باید بین یاران خود تقسیم غنائم کند. لذا پس از انتخابات، نقش خود را در پیروزی پررنگ و حتی در آن مبالغه می‌کنند تا سهم بیشتری به‌دست آورند.
اما در مقابل این گروه اقلیتی سوداگران انتخاباتی، گروه بسیار بزرگتری از جامعه مدنی، نخبگان، اقشار مختلف، اقوام و عموم رأی دهندگان وجود دارد که در رأی‌دادن خود بهبود وضعیت و شرائط کشور را مد نظر دارند، بهبودی که آثارش در زندگی، کار و کنشهای اجتماعی ایشان هویدا شود. این گروه بسیار بزرگتر دوم همان سرمایه اجتماعی دولت مستقر هستند. یک رئیس جمهور با درایت و یک دولت با کفایت نیک می داند که سرمایه اجتماعی بالا چه اهمیتی در موفقیت او دارد. سرمایه اجتماعی قوت قلبی است برای اخذ تصمیمات کلیدی و نیرویی است برای اجرای تصمیمات و برنامه های مهم و بزرگ دولت.
یک نویسنده و هنرپیشه آمریکایی جمله ای دارد که به باور من بسیار درست و عمیق است. او گفته است: «من کلید موفقیت را نمی دانم، اما کلید شکست این است که سعی کنی همه را راضی نگه داری». مصداق این جمله پر معنا در انتخابات هم وجود دارد. یعنی اگر رئیس جمهوری بخواهد هم سوداگران انتخاباتی و هم سرمایه اجتماعی خود را راضی نگه دارد، حتماٌ شکست می خورد. زیرا خواسته های این دو به هیچ روی با هم قابل جمع نیستند. حفظ رضایت اولی فقط با دادن امتیاز و تقسیم قدرت و پستها و مناصب حاصل می شود و حفظ رضایت دومی (سرمایه اجتماعی رأی دهندگان) با گزینش مدیران شایسته و حرفه ای و پرهیز از باج دهی انتخاباتی.
در تکمیل بحث مهم سرمایه اجتماعی لازم است به نکته دیگری هم بپردازم. یکی از آفات سرمایه اجتماعی شکافهای موجود در یک جامعه است. شکاف قومی، مذهبی، جنسی و اقتصادی از اهم این شکافهای تهدید کننده سرمایه اجتماعی هستند. حکمران خوب باید تلاش بر این داشته باشد که اعمال و برنامه هایش در جهت ترمیم این شکافها باشد. من جمله چیدمان کابینه باید پیام توجه به اصلاح شکاف های اجتماعی را به مردم بدهد. به همین جهت استفاده از زنان، اقلیتهای مذهبی و اقوام در ترکیب کابینه، اقدامی ضروری در راستای افزایش سرمایه اجتماعی است.
چهار سال پیش رو به گمان من سالهای پر چالشی در عرصه‌های داخلی، منطقه ای و جهانی خواهد بود. رئیس جمهور محترم برای عبور کم‌هزینه‌تر و کم آسیب تر از این چالشها باید از گام نخست به حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی همت بگمارد. گام نخست چیدمان کابینه است و کشور به کابینه ای با بیشترین سرمایه اجتماعی نیاز دارد.

منبع: کانال تلگرام پدرام سلطانی به آدرس https://t.me/pedram_soltani

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *