به گزارش باشگاه خبرنگاران،پدرام سلطانی نائب رئیس اتاق بازرگانی، با اشاره به اینکه بنگاه های اقتصادی اجزایی از جامعه شهری هستندکه بار اقتصادی شهر را بر دوش می کشند، گفت: از این رو می طلبد بنگاههای اقتصادی در یک تعامل سازنده با شهر و شهروندان در حوزه هایاجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی شهر همکاری کنند.

 

به گزارش باشگاه خبرنگاران،پدرام سلطانی نائب رئیس اتاق بازرگانی، با اشاره به اینکه بنگاه های اقتصادی اجزایی از جامعه شهری هستندکه بار اقتصادی شهر را بر دوش می کشند، گفت: از این رو می طلبد بنگاههای اقتصادی در یک تعامل سازنده با شهر و شهروندان در حوزه هایاجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی شهر همکاری کنند. به گفته وی به منظور ایجاد تعامل بین بنگاه های اقتصادی و شهرداری بایدزیرساخت های اقتصادی وجود داشته باشد تا توسعه ای پایدار، قدرتمند و مستمر را شاهد باشیم .
نائب رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به مسئولیت اقتصادی بنگاه های اقتصادی بیان کرد: لازم است تا بنگاه های اقتصادی فارغ از نگاه اقتصادی به موضوعات شهری، قبل از فعالیت های اقتصادی خود به ابعاد مختلف نیازهای شهری و جامعه نیز توجه کنند.
وی با تاکید بر اینکه همکاری و تعامل با شهرداری تهران به منظور نقش آفرینی بنگاه های اقتصادی درخصوص بهبود سطح زندگی یک ضرورت است، تصریح کرد: اکنون که تعامل و همکاری بین شهرداری و اتاق بازرگانی آغاز شده باید الگویی برای سایر شهرهای کشور باشد.
سلطانی با بیان اینکه تهران قلب اقتصاد کشور است، گفت: تعامل و همکاری شهرداری و اتاق بازرگانی در رونق اقتصادی شهر و به تبع آن کشور قطعا بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
وی تاکید کرد: اینکه جریان اقتصاد در یک تعامل با مدیریت شهری تقویت شود قطعا به رونق اقتصادی شهر کمک خواهد کرد و بهتر است این تعامل به سایر شهرهای کشور هم گسترش یابد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *