در جلسه مشترك هيأت رئيسه كميسيون هاي اتاق بازرگانی خرم آباد كه با حضور پدرام سلطانی نايب رئيس اتاق ايران برگزار شد، گزارش كاملي از برنامه هاي كميسيون هاي تشكيل شده طي يك سال اخير ارائه شد و در ارتباط با تقويت آن ها هم انديشي صورت گرفت.

 

در جلسه مشترك هيأت رئيسه كميسيون هاي اتاق بازرگانی خرم آباد كه با حضور پدرام سلطانی نايب رئيس اتاق ايران برگزار شد، گزارش كاملي از برنامه هاي كميسيون هاي تشكيل شده طي يك سال اخير ارائه شد و در ارتباط با تقويت آن ها هم انديشي صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق خرم آباد، «دكتر پدرام سلطاني» با مهم شمردن جايگاه اتاق بازرگاني در حمايت از بخش خصوصي و فعالين اقتصادي، تأكيد کرد كه با اجرايي شدن قانون بهبود فضاي كسب و كار در كشور وظايف اتاق دو چندان شده كه كميسيون های تخصصی اتاق ها مي توانند با كمك هاي فكري و اقدامات اساسي خود موجب سربلندي اتاق در انجام اين مسئوليت خطير شوند.
او هدف از برگزاري اين جلسه را آشنايي هرچه بيشتر با ظرفيت ها و فعاليت هاي اتاق خرم آباد و ايجاد ارتباط محوري ميان كميسيون هاي اتاق خرم آباد و كميسيون هاي اتاق ايران عنوان کرد تا بتوان از طريق اين ارتباطات علاوه بر حل مشكلات كميسيون هاي اتاق خرم آباد از پتانسيل هاي موجود در اين كميسيون ها نيز استفاده كرده و از موازي كاري پرهيز شود.
وی افزود: در دوره جديد اتاق ايران 18 كميسيون تشكيل شده است ، در حالیکه در دوره هاي گذشته كميسيون هاي اتاق ايران فعاليت چشمگيري در حد انتظار فعالان بخش خصوصي نداشته اند.
وی تاکید کرد: علت این مسئله این بود كه كميسيون ها برنامه مشخصي براي خود تعريف نكرده بودند و همچنين پايشي از سوي اتاق در مورد اعضاي كميسيون ها صورت نمي گرفت.
دکتر سلطانی گفت: دراين دوره از ابتداي تشكيل كميسيون ها برنامه ساماندهي كميسيون هاي اتاق ايران در دستور كار قرار گرفت و طي چند جلسه بستر لازم براي فعاليت كميسيون ها تعريف شد. در اين راستا از كميسيون ها خواسته شد كه اولويت هاي كاري خود را تعريف و دستور كار جلسات خود را بر مبناي اين اولويت ها تنظيم كنند.
نائب رئیس اتاق ایران اظهار داشت: كار ما در اتاق ايران پايش كميسيون ها است كه گزارش هاي مربوطه را بر اساس اولويت هاي تعيين شده توسط خود كميسيون بگيريم و اگر گزارش ها خارج از اولويت ها باشد مجدداً به سمت اصلي خود سوق داده شوند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر سعي داريم تا مدل ارتباط كميسيون هاي اتاق ايران و كميسيون هاي تشكيل شده در اتاق هاي شهرستان ها را ايجاد كنيم. در اين راستا از اتاق هاي شهرستان ها خواسته شده است تا ليست كميسيون هاي خود را به همراه اهداف و اولويت هاي كاري هريك از كميسيون ها براي ما ارسال كنند.
وی افزود:باعث خرسندی است كه اتاق خرم آباد از جمله بهترين اتاق ها در زمينه تشكيل كميسيون ها است.
سلطانی با اشاره به لزوم همكاري ميان كميسيون هاي اتاق ايران و اتاق هاي شهرستان ها گفت: موضوعات كاري کمیسیون ها را بايد به دو بخش تقسيم كنيم. بخش اول موضوعات و مشكلات موجود در حوزه استان مي¬باشد كه منحصر به اتاق آن شهرستان مي باشد. اگر برخي اتاقها در استانهاي همجوار با مسائل و مشكلات يكساني درگير باشند مي توانند مسائل را به صورت منطقه اي مورد بررسي قرار دهند. بخش دوم موضوعات مشترك و عمومي حوزه هاي كسب و كار و اقتصاد هستند . در اين بخش به دنبال ايجاد ارتباط ميان كميسيون هاي اتاق هاي شهرستان ها و اتاق ايران هستيم.
وی تأکید کرد: براي ايجاد وحدت رويه و جلوگيري از موازي كاري در كميسيون هاي اتاق در حال حاضر بصورت ماهانه جلسات شوراي روساي كميسيون هاي اتاق ايران تشكيل مي شوند كه توصيه مي شود اين امر در اتاق هاي شهرستان ها نيز صورت گيرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *