منطقه آزاد بايد به محلي براي جذب سرمايه خارجي تبديل ‌مي‌شد اما اکنون اين مناطق در ايران به مفري براي ماليات‌گريزان و مکاني براي کساني که ‌مي‌خواهند بدون پرداخت حقوق ورودي اتومبيل‌هاي لوکس سوار شوند، تبديل شده است.

پدرام سلطاني، عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران گفت: منطقه آزاد بايد به محلي براي جذب سرمايه خارجي تبديل ‌مي‌شد اما اکنون اين مناطق در ايران به مفري براي ماليات‌گريزان و مکاني براي کساني که ‌مي‌خواهند بدون پرداخت حقوق ورودي اتومبيل‌هاي لوکس سوار شوند، تبديل شده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی درباره جايگاه اين مناطق در اقتصاد ايران به روابط عمومي اتاق تهران گفت: سياستگذاران از ابتدا بناي مناطق ويژه و آزاد تجاري کج بنيان گذاشته‌اند. به همين جهت مفهوم مناطق آزاد در ايران مطابقتي با مفهوم مشابه آن در دنيا ندارد. ضمن آنکه توجهي به فلسفه، جانمايي مناسب آنها و فعاليت‌هايي که ‌مي‌تواند در آن شکل بگيرد، نشده است.

وی افزود: در ساير کشور‌ها اما، منطقه آزاد معمولا در مستعدترين نقاط کشور و براي برقراري ارتباطات توليدي و تجاري و سرمايه‌گذاري خارجي شکل ‌مي‌گيرد. در واقع در اين مناطق، زيرساخت‌هايي به وجود ‌مي‌آيد و جذابيت‌هايي براي دوره زماني مشخص و محدود با هدف مشخص تعريف ‌مي‌شود.

سلطاني با بيان اينکه دولت زيرساخت‌هاي مناسبي در مناطق آزاد ايجاد نکرده است، گفت: تصور دولت و بدتر از آن تصور نمايندگان مجلس اين است که انتخاب يک منطقه به عنوان منطقه آزاد ‌مي‌تواند در آن توسعه به همراه بياورد و محروميت‌زدايي کند. به همين دليل محروم‌ترين نقاط کشور براي تبديل شدن به منطقه آزاد برگزيده ‌مي‌شوند. به اين نحو که حول يک زمين باير حصاري ‌مي‌کشند و آن را منطقه آزاد يا ويژه ‌مي‌نامند. حالي که فلسفه مناطق آزاد با اين نوع انتخاب‌ها مطابقت نداشته است و در مناطق محروم، نيروي کار توانمند و زيرساخت مناسب وجود ندارد؛ امکاناتي نظير دسترسي به آب، برق و گاز که به شريان‌هاي لجستيک بين‌المللي نيز دسترسي داشته باشد و حمل و نقل کالا در آن به سهولت انجام گيرد.

 او با تاکيد بر اينکه بديهيات مناطق آزاد در ايران مورد توجه قرار نگرفته است، افزود: نمايندگان مجلس به موکلان خود وعده تبديل حوزه‌هاي انتخابيه خود به مناطق آزاد و ويژه را داده و براي دستيابي به اين هدف دولت را تحت فشار قرار ‌مي‌دهند. دولت نيز براي کاهش اين فشار‌ها ناگزير به اعطاي چنين امتيازاتي ‌مي‌شود.

 نايب‌رئيس اتاق ايران با اشاره به اينکه اتاق ايران از حدود دو سال پيش مطالعاتي را در مورد افزايش مناطق آزاد و ويژه تجاري به انجام رسانده است، گفت: اتاق ايران مطالعاتي در اين زمينه داشته و مخالفت خود را پيش از اين ابراز کرده بود. اما اکنون در کوران مسائل اقتصادي و در شرايطي که ذهن ذين فعان به مسائل ديگري مشغول بود، طرح افزايش مناطق آزاد و ويژه تجاري سر از صحن علني مجلس درآورد و به تصويب رسيد.

سلطاني با بيان اينکه فرجام خوبي براي مناطق آزاد جديد متصور نيست ادامه داد: احتمالا يک‌سري سرمايه‌گذاري‌ها در سطح روبنايي انجام گيرد. درحالي که معمولا مناطق آزاد محل احداث صنايع متوسط و بزرگ است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *