پدرام سلطانی مطرح کرد: بخش خصوصی نتوانسته سهم و جایگاه خود را به خوبی شناسایی کند و تبدیل به پیغام‌رسانی شده که همه راهکارها را در دست دولت می‌بیند.

نایب رئیس اتاق ایران گفت: یکی از فعالیت‌های اتاق‌ها در تعاملات بین المللی، مطالبه گر بودن برای سرمایه گذاری های مشترک بین بخش خصوصی و خارجی ها در کشور است.

پدرام سلطانی در نشست با اعضای هیئت نمایندگان و روسای تشکل‌های بخش خصوصی شیراز بیان کرد: در شرایط فعلی نیاز اقتصاد کشور، سرمایه گذاری خارجی است که این مهم می تواند امید و نشاط را در جامعه ایرانی ایجاد کند لذا باید زمینه های ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور فراهم شود که یکی از راهکارهای تحقق این مهم سرمایه گذاری های مشترک بخش خصوصی ما با خارجی هاست.

وی افزود: تا زمانی که تعامل کشور ما با جامعه جهانی بهبود پیدا نکند بیان این حرف ها رویا است زیرا ما باید تلاش کنیم سرمایه‌گذاری خارجی به کشور جذب و سرمایه‌های داخلی از کشور خارج نشود.

سلطانی اظهارداشت: اقتصاد ما شرایط تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی را ندارد و تعیین این میزان رشد اقتصادی، نوعی رویایی فکر کردن نسبت به اقتصاد کشور است. تعیین این هدف در کشور بخش خصوصی را ناامید می کند.

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران اضافه کرد: مسیر چند ساله‌ای را طی کرده‌ایم که خطاهایی داشته و ما در زمان مناسب نسبت به آنها واکنش و رویکرد اصلاحی نداشته‌ایم. مشکلات بر روی هم انباشته شده است و در این شرایط برداشتن گام به جلو با همین روش چالش های ما را افزایش می دهد.

سلطانی با اشاره به وجود دو نوع مدیر در جامعه عنوان داشت: برخی از مدیران ما تنها پیغام رسان هستند و مسایل و مشکلات را دریافت و به مدیران سطوح بالاتر منتقل می کنند اما مدیران دیگری وجود دارد که مشکلات را با تکیه بر توانایی های خود تحلیل و بررسی می کنند و در صورت نیاز به مدیران بالاتر منتقل می کند.

وی تصریح کرد: در نظام تشکلی و بخش خصوصی نیز رفتار مدیران بر مبنای پیغام رسانی حاکم شده است که بخش خصوصی نتوانسته سهم و جایگاه خود را به خوبی شناسایی کند. تلقی این است که همه راهکارها در دست دولت است.

سلطانی افزود: هرزمان که نظام کارشناسی قوی و شایسته سالاری حاکم باشد، مسایل و مشکلات عمیق‌تر و دقیق‌تر حلاجی و به مدیران سطوح بالاتر منتقل می‌شود. از زمانی که شایسته سالاری و ویژگی‌های کارآمدی در انتصابات دولتی و نظام اداری ما مغفول مانده بر مشکلات کشور افزوده و جای بخش دولتی و خصوصی عوض شد.

نائب رئیس اتاق ایران بیان کرد: در سالهایی نظام تصمیم گیری و حل مسئله در کشور ما مختل بود، در جایی که دولت باید موارد را احصا، بررسی و تحلیل کند، این اتفاق نیفتاد و بخش خصوصی ما نیز توانایی این کار را نداشته لذا  مشکلات ما انباشه شده است.

وی با بیان اینکه اگر شکست هایمان را بپذیریم و از راه اشتباه بازگردیم از مشکلات کشور کاسته می‌شود گفت: یکی از موارد اشتباه انجام شده، خصوصی سازی در کشور است. اموال و ثروت دولت واگذار شده و دولت بدهکارتر شده اما تولید و سودی در مسیر اقتصاد و افزایش ثروت در کشور انجام نشده است بلکه  رقابت ناسالم و نابرابری بین دولت و بخش خصوصی ایجاد شده است.

سلطانی اظهارداشت: در کشور یک دولت رسمی بی پول و چند دولت غیر رسمی با پول های زیاد وجود دارد که سیستم کشور در دست دولت بدهکار، بدون ابزار و بدنه کارشناسی است.

وی اضافه کرد: یکی از مشکلات بخش خصوصی این است که ما در کسب و کارهایمان به بیرون و رقبایمان توجه نکردیم و تولیدمان بر مبنای تغییر ذائقه مصرف کننده و پیشرفت تکنولوژی نبود. این موضوع باعث عدم فروش و کاهش صادرات ما شده است.

او ادامه داد: بخش خصوصی ما در بازاریابی داخلی و خارجی بسیار ضعیف است گفت: باید دوره های آموزشی در حوزه های بازاریابی برگزار می کردیم.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *