پدرام سلطانی در مقاله‌ای تحلیلی به تجارب کشورهای چین، ترکیه و استرالیا در زمینه سیاست‌های تجاری پرداخته است.

با یک نگاه کلی به سیر تاریخی سیاست تعرفه‌اي در جهان مي‌توان به سادگی دریافت که بیشتر کشورهای دنیا از یک ساختار تعرفه‌اي خاصی تبعیت مي‌کنند که تعرفه فزاینده[1] نامیده مي‌شود. در این سیستم، تعرفه واردات برای کالای نهایی بیشتر از کالای واسطه‌اي و تعرفه کالای واسطه‌اي نیز بیشتر از مواد خام و اولیه در نظر گرفته مي‌شود. استدلال اصلی در مورد تعرفه فزاینده که به تعرفه نسبتا بالاتر در مورد کالاهای نهایی مي‌رسد حمایت از تولید داخلی در مقابل رقابت خارجی است. اما این استدلال تنها در یک چارچوب تعادل جزئی صحیح است و در چارچوب تعادل عمومی کشورهای طرف مقابل نیز واکنش استراتژیک اتخاذ مي‌کنند و در نتیجه تعرفه‌‌ها‌‌‌‌‌ی بالا برای کالای نهایی مزیت خود را از دست مي‌دهد. امروزه این موضوع برای کشورهای در حال توسعه و دارای منابع طبیعی، مانند کشور ما، حايز اهمیت است که اتخاذ سیاست استراتژیک تعرفه فزاینده برای کالای نهایی از سویی قدرت رقابت‌پذیری کالای نهایی را کاهش مي‌دهد و از سوی دیگر بخشی از رانت موجود در منابع طبیعی را  به دیگر کشورها منتقل مي‌کند بنابراین در نهایت تعرفه‌اي که قرار بود سپر حمایتی کالای نهایی ما باشد نه‌تنها سپر قابلی از این جهت نیست بلکه بخشی از رانت موجود در منابع طبیعی را به کشورهای دیگر منتقل مي‌کند که به صورت استراتژی‌های متقابل بالا اعمال کرده اند.

از نقطه نظر تاریخی ابزار تعرفه واردات مهم‌ترین ابزار سیاست تجاری برای حمایت از تولید کالای نهایی داخلی بوده است اما از طرف دیگر ابزار کمتر مورد استفاده قرارگرفته مالیات بر صادرات کاهشی نیز کارکرد مشابهی با تعرفه افزایشی دارد. این موضوع به طور ویژه برای کشورهای برخوردار از منابع زیرزمینی و مواد اولیه که اغلب کشورهای در حال توسعه هستند، اهمیت دارد.

سیاست مالیات بر صادرات کاهشی به صورت اعمال مالیات بیشتر بر صادرات مواد خام و کاهش تدریجی مالیات بر حسب میزان ارزش افزوده کالای صادراتی است به گونه‌اي که کالای نهایی مي‌تواند معاف از مالیات باشد. به عنوان نمونه کشور چین با داشتن نرخ مالیات بر ارزش افزوده 17 درصد، برای صادرات نرخ‌های بازپرداخت صفر درصد، 5 درصد، 9 درصد، 13 درصد، 16 درصد، و 17درصد را اعمال مي‌کند به طوری که صادرات کالای نهایی همانند کامپیوتر دارای نرخ بازپرداخت کامل است.

بنابراین با در نظر گرفتن سیاست حمایت از صنایع پایین‌دستی، سیستم تعرفه فزاینده و مالیات بر صادرات کاهشی مي‌توانند در یک راستا عمل کنند با این تفاوت که این‌دو سیاست از جانب سازمان تجارت جهانی یکسان دیده نشده‌اند. در حالی که تعرفه واردات شدیداً تنظیم و مقررات‌گذاری شده  است[2] و اعضای سازمان تجارت جهانی بیشتر تعرفه‌‌ها‌‌‌‌‌ی وارداتی را در یک سقف مشخصی مقید کرده‌اند، مالیات بر صادرات به صورت مشخص و جدی مقررات‌گذاری نشده است[3]. در حالی که مالیات بر صادرات تحت قواعد کلی رفتار غیرتبعیض‌آمیز بین اعضای سازمان تجارت جهانی قرار مي‌گیرد[4] اما در حالت کلی تحت پوشش تعهدات محدودکننده قرار نمی‌گیرند. توجه به این مسئله مهم است که سیاست حمایتی تعرفه واردات و مالیات بر صادرات دو سیاست کاملاً جایگزین نیستند و باید در یک چارچوب به هردو سیاست توجه کرد. بنابراین با در نظر گرفتن این وضعیت که تعرفه واردات کالای نهایی برای کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در حد پایینی قرار دارد و هدف ایران پیوستن به این سازمان و دست‌یابی به مزیت‌‌ها‌‌‌‌‌ی عضویت در آنلنگر است، کاهش تعرفه واردات مواد خام و اولیه و ایجاد نرخ صفر تعرفه‌اي در نظام تعرفه کشور برای این مواد، سیاستی مهم و اجتناب‌ناپذیر است.

به منظور بررسی دقیق‌تر ابزار سیاستی تعرفه واردات و نسبت آن با تعرفه محصولات پايین‌دستی، نگاهی به سیاست چند کشور مي‌اندازیم و روی سه زنجیره مواد اولیه و کالا که اهمیت زیادی دارند تمرکز مي‌کنیم.

در جدول 1 کدهای تعرفه‌اي مواد خام در نظر گرفته‌شده آورده شده است.

کدهای تعرفه‌اي مورد بررسی

فصول بررسی‌شده در سیستم ‌‌HS

کل فصل

فصل 72، چدن؛ آهن و فولاد

تا کد تعرفه 7410

فصل 74، مس و کالاهای وابسته به آن

تا کد تعرفه 7506

فصل 75، نیکل و کالاهای وابسته به آن

تا کد تعرفه 7607

فصل 76، آلومینیوم و کالاهای وابسته به آن

تا کد تعرفه 7804

فصل 78، سرب و کالاهای وابسته به آن

تا کد تعرفه 7905

فصل 79، روی و کالاهای وابسته به آن

تا کد تعرفه 8005

فصل 80، قلع و کالاهای وابسته به آن

از کد تعرفه 810110 تا 810193، از کد تعرفه 810210 تا 810293، از کد تعرفه 810411 تا 810430، 810510، 810710، 810810، 810910، 811211، 811291

فصل 81، دیگر فلزات اساسی و کالاهای وابسته به آن

کل فصل

مواد معدنی بخش پنجم، فصل 25، نمک؛ گوگرد؛ خاک و سنگ؛ گچ؛ آهک وسیمان

کل فصل

مواد معدنی بخش پنجم، فصل 26، سنگ فلز؛ جوش و خاکستر

کل فصل

مواد معدنی بخش پنجم، فصل 27، سوخت‌‌ها‌‌‌‌‌ی معدنی؛ روغن‌‌ها‌‌‌‌‌ی معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها؛ مواد قیری؛ موم‌‌ها‌‌‌‌‌ی معدنی

کل فصل

فصل 28، مواد خام شیمیایی غیرآلی

کل فصل

فصل 29، مواد خام شیمیایی آلی

جدول 1

چین

قبل از پیوستن به سازمان تجارت جهانی چین متعهد شده بود که تعرفه واردات برای کالاهای نهایی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. به عنوان نمونه چین موافقت کرده بود که تعرفه محصولات صنعتی را از 35 درصد به 17 درصد طی یک دوره 5ساله کاهش دهد. تعرفه‌‌ها‌‌‌‌‌ی بالا برای کالای نهایی قبل از پیوستن به سازمان تجارت جهانی نشان‌دهنده سیاست چین در حمایت از تولیدکنندگان داخلی بوده است. کاهش تعرفه واردات، تولیدکنندگان داخلی را در معرض رقابت با کالای وارداتی قرار مي‌داد که از یک طرف مي‌توانست اهرمی برای افزایش بهره‌وری باشد و از طرف دیگر سبب فشار به صنایعی مي‌شد که توانایی لازم را برای رقابت با کالای وارداتی به دست نیاورده بودند و صنایع نوپا همانند صنایع پایین‌دستی پتروشیمی که در سال‌های انتهایی قرن بیستم مورد توجه دولت چین بودند در این زمره قرار داشتند.

بنابراین هم‌زمان با کاهش تعرفه واردات کالای نهایی، دولت چین در راستای کاهش هزینه تولید و افزایش میزان رقابت‌پذیری صنایع پایین‌دستی تعرفه واردات مواد خام مورد استفاده در صنایع پایین‌دستی را نیز کاهش داد و هرچقدر تعرفه واردات مواد خام قبل از الحاق به سازمان تجارت جهانی بیشتر بود، میزان کاهش بیشتری در تعرفه واردات به عمل آمد. جدول 2 نرخ‌‌ها‌‌‌‌‌ی تعرفه واردات و میزان کاهش تعرفه را برای چند زنجیره مهم شامل مواد معدنی، فلزات و مواد شیمیایی (پتروشیمی) نشان مي‌دهد[1].

تعرفه‌‌ها‌‌‌‌‌ی سال 1999  چین

معدنی

فلزات

شیمیایی

همه

5.5%

2.7%

8.4%

7.5%

مواد خام

17.7%

16.1%

16.1%

17.1%

کالاهای فرآوری‌شده و مواد خام غیر از مورد اشاره‌شده در ستون مربوطه

اختلاف بین تعرفه‌‌ها‌‌‌‌‌ی 1999 و تعرفه‌‌ها‌‌‌‌‌ی تثبیت‌شده در زمان الحاق

0.4%

1%

3%

3%

مواد خام

5%

5.5%

7.6%

6.3%

کالاهای فرآوری‌شده و مواد خام غیر از مورد اشاره‌شده در ستون مربوطه

جدول 2

همان‌طور که در جدول نشان داده شده است، میانگین تعرفه واردات برای تمامی مواد خام در سال 1999 در حدود 7.5 درصد بوده است که با پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی با 3 درصد کاهش به 4.5 درصد رسیده است. از طرف دیگر تعرفه واردات کالاهای فرآوری‌شده با 6.3 درصد کاهش از 17.1 درصد به حد مرزی 10.8 درصد رسیده است. مواد خام شیمیایی، مواد خام معدنی و فلزات به ترتیب دارای بیشترین تعرفه واردات در سال 1999 بودند که با پیوستن به سازمان تجارت جهانی مواد خام شیمیایی، فلزات و مواد خام معدنی به ترتیب بیشترین کاهش در تعرفه واردات را تجربه کرده‌اند. با توجه به افزایش مالیات بر صادرات مواد خام توسط چین بعد از پیوستن به سازمان تجارت جهانی مي‌توان نتیجه گرفت که این کشور در راستای حمایت از صنایع پایین‌دستی از هردو ابزار افزایش مالیات بر صادرات مواد اولیه و کاهش تعرفه واردات این مواد، به منظور کاهش هزینه تمام‌شده مواد اولیه این صنایع، استفاده کرده است.

ترکیه

ترکیه یکی از اقتصادهای نوظهور به حساب مي‌آید. به لحاظ تنوع، ترکیه دهمین تولیدکننده مواد معدنی در جهان به شمار مي‌آید. در حدود 60 ماده معدنی متفاوت در حال حاضر در ترکیه استخراج و تولید مي‌شود. با وجود اینکه ترکیه خود تولیدکننده نفت و گاز طبیعی است اما به طور خالص واردکننده این منابع انرژی به حساب مي‌آید. هدف ترکیه تبدیل شدن به یکی از 10 اقتصاد برتر دنیا تا سال 2030 است و به این جهت نیازمند تامین باثبات مواد خام اولیه با قیمت پایین است. برای بررسی نرخ‌‌ها‌‌‌‌‌ی تعرفه واردات در ترکیه ابتدا نگاهی به نرخ‌‌ها‌‌‌‌‌ی تعرفه میانگین موزون اعمال‌شده روی همه کالاها طبق آمار بانک جهانی مي‌اندازیم. شکل 1 نرخ‌‌ها‌‌‌‌‌ی تعرفه اعمال‌شده به صورت میانگین موزون روی همه کالاها برای سال‌های 1993 تا 2015 را نشان مي‌دهد.

همان‌طور که در شکل مشاهده مي‌شود روند کلی نزولی نرخ‌‌ها‌‌‌‌‌ی تعرفه از سال 1993 از مقدار میانگین 6.1 درصد به میانگین چهارساله منتهی به 2015 در حدود 2.75 مشهود است. ترکیه برای واردات کالاها از کشورهای مختلف تعرفه‌‌ها‌‌‌‌‌ی جداگانه‌اي را اعمال مي‌کند. به طور مثال واردات مواد خام آهن و فولاد در فصل 72 سیستم HS از کشورهای مبدأ اتحادیه اروپا، ناحیه تجارت آزاد اروپا، سوریه، تونس، مقدونیه، کرواسی، بوسنی و هرزگووین، مصر، ساحل شرقی و نوار غزه، گرجستان، آلبانی و کوزوو[1] به طور کلی دارای تعرفه صفر است. نرخ‌های تعرفه برای کشورهای در حال توسعه‌اي مثل ایران  در برخی کالاهای خام این فصل بیشتر از صفر است و اغلب در بازه کمتر از 15 درصد قرار دارد. با وجود این، بسیاری از کالاهای خام طبقه‌بندی‌شده در این فصل دارای نرخ تعرفه صفر یا معاف از مالیات است.

این بررسی در مورد تعرفه‌‌ها‌‌‌‌‌ی وارداتی ترکیه نشان می‌دهد که توجه به دسترسی صنایع پایین‌دستی، که بخش قابل توجهی از ارزش افزوده صنعت و کل اقتصاد را تولید می‌کند، به مواد خام و اولیه، سیاست اتخاذشده توسط دولت ترکیه است. نرخ‌‌ها‌‌‌‌‌ی تعرفه پایین در مواد اولیه و خام با وجود برخوردار بودن ترکیه از تنوع معدنی قابل توجه و توانایی تولید بالای مواد خام معدنی است. به عنوان مثال ترکیه یکی از صادرکنندگان مهم کرومیت محسوب مي‌شود، با وجود اين، نرخ تعرفه واردات برای این ماده صفر است. جدول 3 خلاصه‌اي از تعرفه‌‌ها‌‌‌‌‌ی میانگین واردات برای زنجیره مواد معدنی، فلزات و مواد شیمیایی را برای ترکیه نشان مي‌دهد.

کشورهای در حال توسعه همانند ایران

اتحادیه اروپا، ناحیه تجارت آزاد اروپا، اسرائیل، سوریه، تونس، مقدونیه، کرواسی، بوسنی و هرز‌گوبین، مصر، ساحل شرقی و نوار غزه، گرجستان، آلبانی، کوزوو

5.9 درصد

صفر

فصل 72،  آهن و فولاد

0.68 درصد

صفر

فصل 74، مس و کالاهای وابسته به آن

معاف

معاف

فصل 75، نیکل و کالاهای وابسته به آن

3.6 درصد

صفر

فصل 76، آلومینیوم و کالاهای وابسته به آن

1.4 درصد

صفر

فصل 78، سرب و کالاهای وابسته به آن

2.1 درصد

صفر

فصل 79، روی و کالاهای وابسته به آن

معاف

معاف

فصل 80، قلع و کالاهای وابسته به آن

1.7 درصد

صفر

فصل 81، دیگر فلزات اساسی و کالاهای وابسته به آن

تقریباً صفر

صفر

مواد معدنی، فصل 25 و 26 و 27

0.5 درصد

صفر

فصل 28، مواد خام شیمیایی غیرآلی

0.7 درصد

صفر

فصل 29، مواد خام شیمیایی آلی

جدول 3 –     میانگین تعرفه واردات مواد خام به ترکیه

جدول 4 تعرفه محصولات مربوط به حلقه بعدی زنجیره تولید مواد خام هستند و میانگین تعرفه واردات را برای کشور ترکیه در فصول گفته‌شده نشان مي‌دهد. همان‌طور که از داده‌‌ها‌‌‌‌‌ی جدول نمایان است برای کشورهای در حال توسعه‌اي همانند ایران تعرفه واردات مصنوعات مواد خام در برخی موارد به طور میانگین از خود مواد خام کمتر است. مثلا در فصل 72 میانگین نرخ تعرفه‌‌ها‌‌‌‌‌ در حدود 5.9 درصد بود در حالی که در فصل 73 میانگین نرخ‌‌ها‌‌‌‌‌ی تعرفه در حدود صفر درصد است. برای فصل 74 واردات مواد خام دارای نرخ تعرفه میانگین در حدود 0.68 درصد است در حالی که برای مصنوعات طبقه‌بندی‌شده در ادامه مواد خام در این فصل نرخ میانگین تعرفه واردات در حدود 0.71 درصد قرار دارد. در کل مي‌توان بیان کرد که نرخ پایه تعرفه واردات چه مواد خام و چه موادی که با یک فاصله از مواد خام قرار دارند برای مبدأ اتحادیه اروپا و کشورهایی که در گروه ذکرشده قرار دارند صفر درصد است. برای کشورهای در حال توسعه که ایران نیز در این گروه قرار دارد در برخی موارد کالاهایی که مرحله اول ارزش افزوده را طی کرده‌اند و از مواد خام به دست مي‌آیند دارای تعرفه کمتری نسبت به ماده خام اولیه هستند اما برای کشورهایی که تحت هیچ نوع سیستم تعرفه ترجیحی قرار نمی‌گیرند تعرفه واردات برای هردو ماده خام و کالای فرآوری‌شده بالا است و همچنین افزایش تعرفه‌‌ها‌‌‌‌‌ از مواد خام به سمت کالای نهایی مشهود است.

کشورهای در حال توسعه همانند ایران

اتحادیه اروپا، ناحیه تجارت آزاد اروپا، اسرائیل، سوریه، تونس، مقدونیه، کرواسی، بوسنی و هرزگووین، مصر، ساحل شرقی و نوار غزه، گرجستان، آلبانی، کوزوو

در حدود صفر درصد

صفر

فصل 73،  آهن و فولاد

0.71 درصد

صفر

فصل 74، مس و کالاهای وابسته به آن

معاف

معاف

فصل 75، نیکل و کالاهای وابسته به آن

2.9 درصد

صفر

فصل 76، آلومینیوم و کالاهای وابسته به آن

1.5 درصد

صفر

فصل 78، سرب و کالاهای وابسته به آن

1.5 درصد

صفر

فصل 79، روی و کالاهای وابسته به آن

معاف

معاف

فصل 80، قلع و کالاهای وابسته به آن

1.7 درصد

صفر

فصل 81، دیگر فلزات اساسی و کالاهای وابسته به آن

2.88 درصد

صفر

فصل 31، کودها

جدول 4 – میانگین تعرفه واردات مصنوعات مواد خام  از مبدأ ورودی

استرالیا

استرالیا در بین کشورهای توسعه‌یافته به نوعی خاص محسوب مي‌شود از این جهت که صادرات عمده این کشور مواد خام هستند و نکته جالب توجه افزایش سهم مواد خام از کل صادرات بین سال‌های 2005-2004 تا 2015-2014 از حدود 30 درصد به 45 درصد است و به عنوان مثال سنگ آهن و کنسانتره آن در حالی که در سال 2005-2004، 4.9 درصد از کل صادرات را تشکیل مي‌داد در سال 2015-2014، 17.1 درصد از کل صادرات این کشور سنگ آهن و کنسانتره بوده است. استرالیا بزرگ‌ترین صادرکننده سنگ آهن و زغال‌سنگ به حساب مي‌آید به طوری که 38 درصد از کل صادرات زغال‌سنگ دنیا و 55 درصد از کل صادرات سنگ آهن دنیا توسط این کشور انجام مي‌شود. علاوه بر این، این کشور دارای ذخایر قابل توجه نیکل و آلومینیوم است و در سال 2015 چهارمین تولیدکننده بزرگ نیکل در دنیا و بزرگ‌ترین تولیدکننده بوکسیت[1] و دومین تولیدکننده آلومینا بود. این کشور همچنین دارای ذخایر قابل توجه مس است به طوری که در سال 2015 پنجمین تولیدکننده بزرگ مس در دنیا به حساب مي‌آمد. به لحاظ ذخایر نقره و روی نیز این کشور در جایگاه بالایی قرار دارد.

برای بررسی نرخ‌‌ها‌‌‌‌‌ی تعرفه واردات به استرالیا ابتدا نگاهی به نرخ‌‌ها‌‌‌‌‌ی تعرفه میانگین موزون اعمال‌شده روی همه کالاها طبق آمار بانک جهانی مي‌اندازیم. شکل 2 نرخ‌‌ها‌‌‌‌‌ی تعرفه اعمال‌شده به صورت میانگین موزون روی همه کالاها برای سال‌های 1993 تا 2015 را نشان مي‌دهد. همان‌طور که در شکل مشاهده مي‌شود روند کلی نزولی نرخ‌‌ها‌‌‌‌‌ی تعرفه از سال 1993 از مقدار 9.75 درصد به میانگین چهارساله منتهی به 2015 در حدود 1.85 مشهود است.کاهش قابل توجه تعرفه‌‌ها‌‌‌‌‌ از سال 1999 به سال 2000 در راستای سیاست‌‌ها‌‌‌‌‌ی قبلی دولت در راستای کاهش تمامی تعرفه‌‌ها‌‌‌‌‌ به سطح زیر 5 درصد بوده است. توجه به نرخ‌‌ها‌‌‌‌‌ی تعرفه واردات مواد خام به خصوص موادی که استرالیا در آنها دارای مزیت قابل توجهی است نشان مي‌دهد که تولیدکننده‌‌ها‌‌‌‌‌ی بخش پایین‌دستی صنایع در دسترسی به مواد خام حداقل با قیمت جهانی متحمل هزینه‌‌ها‌‌‌‌‌ی اضافی نیستند و از این جهت در مقابل رقبای خارجی خود دچار عدم مزیت هزینه ماده خام نیستند.

جدول 5 نرخ‌‌ها‌‌‌‌‌ی تعرفه واردات برای زنجیره‌‌ها‌‌‌‌‌ی عرضه مهم مواد خام را در کشور استرالیا نشان مي‌دهد و همان‌طور که از جدول برمی‌آید به‌جز در سه فصل که تعرفه پایین غیرصفری اعمال مي‌شود برای بقیه مواد خام طبقه‌بندی‌شده در فصول دیگر نرخ تعرفه صفر درصد اعمال مي‌شود.

شکل 2

میانگین تعرفه واردات

مواد خام

4 درصد

فصل 72،  آهن و فولاد

2.6 درصد

فصل 74، مس و کالاهای وابسته به آن

صفر

فصل 75، نیکل و کالاهای وابسته به آن

3.4 درصد

فصل 76، آلومینیوم و کالاهای وابسته به آن

صفر

فصل 78، سرب و کالاهای وابسته به آن

صفر

فصل 79، روی و کالاهای وابسته به آن

صفر

فصل 80، قلع و کالاهای وابسته به آن

صفر

فصل 81، دیگر فلزات اساسی و کالاهای وابسته به آن

صفر

مواد معدنی، فصل 25 و 26 و 27

صفر

فصل 28، مواد خام شیمیایی غیرآلی

صفر

فصل 29، مواد خام شیمیایی آلی

جدول 5

نرخ‌‌ها‌‌‌‌‌ی تعرفه واردات به استرالیا برای کالاهایی که با یک پله ازرش افزوده روی مواد خام به دست مي‌آیند برای فصول مورد نظر ما در جدول 6 آورده شده است. همان‌طور که مشاهده مي‌شود در اغلب فصول، افزایش تعرفه‌‌ها‌‌‌‌‌ از مواد خام به کالای فر‌آوری‌شده مشاهده مي‌شود. با وجود اين، نرخ‌‌ها‌‌‌‌‌ی تعرفه در سطوح بسیار پایینی قرار دارند. در فصل 73 که مصنوعات از چدن و آهن و فولاد قرار دارد نرخ میانگین تعرفه واردات به 4.68 درصد رسیده است. در فصل 74، مس و کالاهای وابسته نرخ تعرفه واردات تمامی کالاهایی که در ادامه مواد خام قرار دارند 5 درصد است (نرخ تعرفه پایه) و بنابراین چیزی در حدود 92 درصد افزایش نسبت به تعرفه مواد خام را نشان مي‌دهد. در فصول 75، 78 و 79 که نرخ‌‌ها‌‌‌‌‌ی تعرفه صفردرصدی مواد خام را داشتیم کالاهای با یک پله ارزش افزوده مشمول نرخ تعرفه میانگین به ترتیب 1، 1 و 2.5 درصدی شده‌اند. در فصل 76، آلومینیوم و کالاهای وابسته به آن نیز افزایش میانگین تعرفه از 3.4 درصد به 4.75 درصد مشاهده مي‌شود. در بقیه فصول نیز تعرفه‌‌ها‌‌‌‌‌ در حداقل مقدار خود تثبیت شده‌اند.

میانگین تعرفه واردات

مصنوعات مواد خام

4.68 درصد

فصل 73، مصنوعات چدن؛ آهن و فولاد

5 درصد

فصل 74، مس و کالاهای وابسته به آن

1 درصد

فصل 75، نیکل و کالاهای وابسته به آن

4.75 درصد

فصل 76، آلومینیوم و کالاهای وابسته به آن

1 درصد

فصل 78، سرب و کالاهای وابسته به آن

2.5 درصد

فصل 79، روی و کالاهای وابسته به آن

صفر

فصل 80، قلع و کالاهای وابسته به آن

صفر

فصل 81، دیگر فلزات اساسی و کالاهای وابسته به آن

صفر

فصل 31، کودها

جدول 6

تعرفه واردات مواد خام در ایران

ایران با دارا بودن بیش از 60 نوع محصول معدنی متفاوت در بین کشورهای جهان در رتبه پانزدهم کشورهای دارای منابع معدنی غنی قرار گرفته است. این منابع شامل کروم، زغال‌سنگ، مس، سنگ آهن، سرب، منگنز و روی مي‌شوند.[2] تصور بر این است که در ایران صنایع پایین‌دستی به لحاظ دسترسی به مواد اولیه تولید، دارای مزیت رقابتی نسبت به رقبای بین‌المللی خود باشند. اما نگاهی به تعرفه واردات مواد خام گویای حقیقت دیگری است. جدول 7 نرخ تعرفه واردات برای مواد خام طبقه‌بندی‌شده در سه زنجیره عرضه مواد معدنی، فلزات اساسی و مواد شیمیایی را به ایران نشان مي‌دهد. با مقایسه نرخ‌‌ها‌‌‌‌‌ی تعرفه واردات این مواد خام به ایران با نرخ‌‌ها‌‌‌‌‌ی پیش‌تر آورده‌شده برای کشورهای چین، ترکیه و استرالیا این گمان به ذهن خطور مي‌کند که هزینه تمام‌شده مواد اولیه صنایع پایین‌دستی در ایران باید به طور قابل توجهی بیشتر از رقبای خارجی آنها باشد. تعرفه واردات قابل توجه برای مواد خام و معافیت صادرات از هر نوع مالیاتی سبب تمرکز هرچه بیشتر تولیدکنندگان مواد خام و اولیه به صادرات این مواد و فشار بیشتر روی تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی بوده است. یعنی از دو کانال تعرفه‌‌ها‌‌‌‌‌ی بالای واردات مواد خام و سیاست انگیزشی معافیت از مالیات بر صادرات، صنایع پایین‌دستی تحت فشار تامین ماده اولیه خود قرار گرفته‌اند که نتیجه آن عمیق نبودن زنجیره تولید در کشور و ارزش افزوده پایین کالای صادراتی و نرخ بیکاری بالا است.

میانگین تعرفه واردات

مواد خام

14.98 درصد

فصل 72، چدن؛ آهن و فولاد

5.34 درصد

فصل 74، مس و کالاهای وابسته به آن

5 درصد

فصل 75، نیکل و کالاهای وابسته به آن

9.69 درصد

فصل 76، آلومینیوم و کالاهای وابسته به آن

5 درصد

فصل 78، سرب و کالاهای وابسته به آن

6 درصد

فصل 79، روی و کالاهای وابسته به آن

5 درصد

فصل 80، قلع و کالاهای وابسته به آن

5 درصد

فصل 81، دیگر فلزات اساسی و کالاهای وابسته به آن

5.96 درصد

مواد معدنی بخش پنجم، فصل 25، نمک؛ گوگرد؛ خاک و سنگ؛ گچ؛ آهک وسیمان

5.19 درصد

مواد معدنی بخش پنجم، فصل 26، سنگ فلز؛ جوش و خاکستر

7.15 درصد

مواد معدنی بخش پنجم، فصل 27، سوخت‌‌ها‌‌‌‌‌ی معدنی؛ روغن‌‌ها‌‌‌‌‌ی معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها؛ مواد قیری؛ موم‌‌ها‌‌‌‌‌ی معدنی

6.43 درصد

فصل 28، مواد خام شیمیایی غیرآلی

9.21 درصد

فصل 29، مواد خام شیمیایی آلی

جدول 7

برای مقایسه نرخ‌‌ها‌‌‌‌‌ی تعرفه مواد خام و کالاهایی که با یک پله ارزش افزوده از مواد خام به دست مي‌آیند نرخ‌‌ها‌‌‌‌‌ی تعرفه واردات در فصول 73 تا 81 و همچنین فصل 31 از بخش ششم را در جدول 8 آورده‌ایم. همان‌طور که در جدول نشان داده شده است افزایش تعرفه‌‌ها‌‌‌‌‌ با افزایش ارزش افزوده مشاهده مي‌شود و در برخی موارد افزایش تعرفه‌‌ها‌‌‌‌‌ قابل توجه نیز هست. به عنوان مثال در فصل 74 اختلاف بین تعرفه مواد خام و کالای فرآوری‌شده 12.08 واحد درصد است که نشان‌دهنده 226 درصد افزایش در نرخ تعرفه از مواد خام به کالای فرآوری‌شده است. در فصل 76، آلومینیوم و کالاهای وابسته به آن، اختلاف بین تعرفه واردات مواد خام و کالای فرآوری‌شده‌اي که بلافاصله بعد از مواد خام قرار دارند 7.31 واحد است که نشان‌دهنده 75 درصد افزایش تعرفه از مواد خام به کالای فرآوری‌شده است.

میانگین تعرفه واردات

مصنوعات حاصل از مواد خام

18.57 درصد

فصل 73، مصنوعات چدن؛ آهن و فولاد

17.42 درصد

فصل 74، مس و کالاهای وابسته به آن

5 درصد

فصل 75، نیکل و کالاهای وابسته به آن

17 درصد

فصل 76، آلومینیوم و کالاهای وابسته به آن

5 درصد

فصل 78، سرب و کالاهای وابسته به آن

7.5 درصد

فصل 79، روی و کالاهای وابسته به آن

5 درصد

فصل 80، قلع و کالاهای وابسته به آن

5 درصد

فصل 81، دیگر فلزات اساسی و کالاهای وابسته به آن

5 درصد

فصل 31، کودها

جدول 8

مقایسه تعرفه واردات مواد خام و مصنوعات ساخته‌شده با یک پله ارزش افزوده بین کشورهای ایران، ترکیه و استرالیا

در جدول 9 برای سهولت مقایسه، نرخ‌‌ها‌‌‌‌‌ی تعرفه واردات مواد خام برای سه کشور ایران، ترکیه و استرالیا در کنار هم قرار داده شده است. همان‌طور که مشاهده مي‌شود در هر فصلی نرخ‌‌ها‌‌‌‌‌ی تعرفه واردات مواد خام برای ایران به طور قابل توجهی بالاتر از ترکیه و استرالیا است.

در جدول 10 برای سهولت مقایسه نرخ‌‌ها‌‌‌‌‌ی میانگین تعرفه واردات مصنوعات ساخته‌شده با یک پله ارزش افزوده برای کشورهای ایران، ترکیه و استرالیا آورده شده است. همانند مواد خام اینجا نیز اختلاف فاحشی در میانگین نرخ تعرفه‌‌ها‌‌‌‌‌ در فصول مختلف مشاهده مي‌شود. به عنوان مثال در فصل 73، مصنوعات چدن؛ آهن و فولاد، میانگین نرخ تعرفه برای ایران 18.57 درصد است در حالی که ترکیه نرخ تعرفه صفر و استرالیا 4.68 درصد اعمال مي‌کند. با توجه به اینکه درصد افزایش تعرفه‌‌ها‌‌‌‌‌ از مواد خام به کالای فرآوری‌شده در حالت کلی برای ایران بیشتر است، انتظار این است که اختلاف بین تعرفه‌‌ها‌‌‌‌‌ در کالاهای فرآوری‌شده نیز بیشتر از اختلاف در مواد خام باشد که چنین نیز هست و نرخ میانگین تعرفه واردات همان‌طور که در شکل‌‌ها‌‌‌‌‌ی 1 و 2 دیدیم برای ترکیه و استرالیا به ترتیب در حدود 2.75 و 1.85 است در حالی که برای ایران حدود 18 درصد قرار دارد.

میانگین تعرفه واردات (درصد)

مواد خام

استرالیا

ترکیه

ایران

کشورهای در حال توسعه همانند ایران

اتحادیه اروپا، ناحیه تجارت آزاد اروپا، اسرائیل، سوریه، تونس، مقدونیه، کرواسی، بوسنی و هرزگوبین، مصر، ساحل شرقی و نوار غزه، گرجستان، آلبانی، کوزوو

4

5.9

صفر

14.98

فصل 72، چدن؛ آهن و فولاد

2.6

0.68

صفر

5.34

فصل 74، مس و کالاهای وابسته به آن

صفر

معاف از تعرفه

معاف از تعرفه

5

فصل 75، نیکل و کالاهای وابسته به آن

3.4

3.6

صفر

9.69

فصل 76، آلومینیوم و کالاهای وابسته به آن

صفر

1.4

صفر

5

فصل 78، سرب و کالاهای وابسته به آن

صفر

2.1

صفر

6

فصل 79، روی و کالاهای وابسته به آن

صفر

معاف از تعرفه

معاف از تعرفه

5

فصل 80، قلع و کالاهای وابسته به آن

صفر

1.7

صفر

5

فصل 81، دیگر فلزات اساسی و کالاهای وابسته به آن

صفر

تقریباً صفر

صفر

5.96

مواد معدنی بخش پنجم، فصل 25، نمک؛ گوگرد؛ خاک و سنگ؛ گچ؛ آهک و سیمان

صفر

تقریباً صفر

صفر

5.19

مواد معدنی بخش پنجم، فصل 26، سنگ فلز؛جوش و خاکستر

صفر

تقریباً صفر

صفر

7.15

مواد معدنی بخش پنجم، فصل 27، سوخت‌‌ها‌‌‌‌‌ی معدنی؛ روغن‌‌ها‌‌‌‌‌ی معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها؛ مواد قیری؛ موم‌‌ها‌‌‌‌‌ی معدنی

صفر

0.5

صفر

6.43

فصل 28، مواد خام شیمیایی غیرآلی

صفر

0.7

صفر

9.21

فصل 29، مواد خام شیمیایی آلی

جدول 9

میانگین تعرفه واردات (درصد)

مصنوعات مواد خام

استرالیا

ترکیه

ایران

کشورهای در حال توسعه همانند ایران

اتحادیه اروپا، ناحیه تجارت آزاد اروپا، اسرائیل، سوریه، تونس، مقدونیه، کرواسی، بوسنی و هرزگوبین، مصر، ساحل شرقی و نوار غزه، گرجستان، آلبانی، کوزوو

4.68

تقریباً صفر

صفر

18.57

فصل 73، مصنوعات چدن؛ آهن و فولاد

5

0.71

صفر

17.42

فصل 74، مس و کالاهای وابسته به آن

1

معاف از تعرفه

معاف از تعرفه

5

فصل 75، نیکل و کالاهای وابسته به آن

4.75

2.9

صفر

17

فصل 76، آلومینیوم و کالاهای وابسته به آن

1

1.5

صفر

5

فصل 78، سرب و کالاهای وابسته به آن

2.5

1.5

صفر

7.5

فصل 79، روی و کالاهای وابسته به آن

صفر

معاف از تعرفه

معاف از تعرفه

5

فصل 80، قلع و کالاهای وابسته به آن

صفر

1.7

صفر

5

فصل 81، دیگر فلزات اساسی و کالاهای وابسته به آن

صفر

2.88

صفر

5

فصل 31، کودها

جدول 10

با توجه به مسیر طی‌شده توسط سایر کشورهایی که پیش‌تر از ما حرکت مي‌کنند و شرایطی که ایران از حیث دارا بودن مواد اولیه دارد، برای تقویت رقابت‌پذیری صنایع پایین‌دستی کشور و افزایش تولید با ارزش افزوده در داخل که منجر به افزایش اشتغال نیز خواهد شد، لازم است که یک سیاست چندوجهی که منجر به کاهش قیمت مواد اولیه در کشور در عین حفظ قدرت تولید و سودآوری این تولیدکنندگان مي‌شود به مرحله اجرا درآید. اجزای این سیاست چند‌وجهی عبارت‌اند از:

  1. با اتخاذ سیاست‌های مالیاتی شیب قیمت مواد اولیه تولید صنایع بزرگ به سمت تأمین و تقویت صنایع مکمل داخلی برگردد. در این راستا لازم است که معافیت مالیات بر درآمد صادرات مواد اولیه پتروشیمی، پالایشی و فلزات پایه حذف شود.
  2. برای رقابتی نگه داشتن بازار مواد اولیه و افزایش بهره‌وری تولید مواد خام و  اولیه در کشور، حقوق ورودی مواد اولیه تولید داخل به سطح صفر کاهش یابد.
  3. با تعریف یک ساز و کار سنجش آستانه رقابت‌پذیری، استرداد مالیات ارزش افزوده در صادرات مواد اولیه کلاً یا جزئاً متوقف شود.
  4. در بخش‌هایی که لازم است، نرخ خوراک یا سایر حقوق دولتی صنایع بزرگ برای جبران اثر هزینه دو بند فوق بازنگری و تعدیل شود به نحوی ‌که سودآوری متعارف این صنایع برقرار باشد.
  5. برای ایجاد صنایع بزرگ جدید یا توسعه تولید صنایع بزرگ موجود، تخفیف‌های خوراک به میزان 20-15 درصد به مدت 5-3 سال از زمان بهره‌برداری در نظر گرفته شود به نحوی‌ که ایران جذاب‌ترین قطب سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی پالایشی و فلزات پایه باقی بماند.
  6. نظام رگولاتوری برای حوزه نفت، پتروشیمی و سایر بخش‌هایی که در آنها انحصار دولتی یا قانونی وجود دارد طراحی و راه‌اندازی شود.
  7. در صورت امکان تغییر فناوری، سازوکاری برای تغییر خوراک پتروشیمی‌های مصرف‌کننده خوراک مایع، به خوراک گاز با استفاده از تسهیلات ماده 12 تدارک دیده شود.
  8. کلیه مشوق‌های صادراتی برای صنایع بزرگ (از جمله جوایز صادراتی، انتخاب به عنوان صادرکننده نمونه و مانند اینها) حذف شود و منابع آن به تشویق صنایع مکمل آنها (صنایع کوچک و متوسط) منتقل شود.
  9. به عوض مشوق‌های صادراتی برای صنایع بزرگ، مشوق‌ها و الزاماتی در راستای نوآوری، تحقیق و توسعه و سازگاری با محیط زیست مقرر شود تا موجب شود صنایع بزرگ به بومی‌سازی فناوری‌ها و بهره‌وری بیشتر سوق یابند و مخاطرات محیط‌زیستی‌شان به حداقل برسد.
  10. با توجه به اینکه مجموعه اقدامات فوق بازار داخلی مواد اولیه و همچنین محصولات صنایع مکمل آنها را رقابتی خواهد کرد، کلیه مداخلات دستوری دولت در قیمت‌گذاری تولیدات این صنایع متوقف شود.

برای تحقق بسته پیشنهادی فوق لازم است با ایجاد اجماع در ذی‌نفعان دولتی، عمومی و خصوصی آن، به ویژه صنایع بزرگ دولتی و عمومی، دست به اصلاح برخی قوانین و مقررات ناظر بر موارد فوق زد. در این خصوص کاری در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری کمیسیون‌ها و تشکل‌های ذی‌ربط آغاز شده است که امید است در فرصت کوتاه باقی‌مانده بتوان به آن جامه عمل پوشاند.


[1] bauxite

[2] http://www.infomine.com/countries/iran.asp[1] Tariff escalation

[2] GATT Article II

[3] GATT Article I and Article XI

[4] Most Favored Nation, MFN, principle

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *