برنامه ششم توسعه این روزها حال و هوای متفاوتی دارد. از طرفی مورد انتقاد قرار می گیرد و از طرفی دیگر گروهی از آن دفاع می کنند. اما در این میان گروهی هم به طور کلی روح برنامه نویسی در کشور را زیر سوال می برند.

پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق تهران درباره برنامه ششم توسعه به سایت خبری اتاق تهران گفت: تجربه در کشور نشان داده که برنامه های توسعه چه پیش از انقلاب و چه پس از آن از نوشته تا عمل با هم تفاوت های بسیار دارند.

به گفته سلطانی زمانی که هر دولتی برنامه را می نویسد و دولتی دیگر و یا مجموعه ای دیگری آن را اجرا می کند، چنین اتفاقاتی هم رخ خواهد داد. او ادامه داد: اگر قرار است دولت برنامه ای داشته باشد باید ابتدای شروع کارش برنامه اش را معین کند و احکام لازم را از مجلس بگیرد و اجرا کند. این سیستم برنامه در کشور ما به جهت تغییر دولت ها جواب نداده و در حد مورد نیاز هم جواب نخواهد داد، چرا که نشان می دهد روش ها و سلایق متفاوت است.

سلطانی همچنین اضافه کرد: برنامه های توسعه عملا تبدیل شده اند به ایستگاه ها و فرصت هایی برای اینکه دولت ها بتوانند اختیاراتی را که در قالب سایر قوانین نمی توانند به سرعت به مجلس ببرند و اخذ کنند در آن برنامه ها قرار می دهند و آن اختیارات را از مجلس بگیرند. البته از طرف دیگر هم مجلس متقابلا برنامه را فرصتی می داند برای اینکه بعضی تکالیفی را که دوست دارد از دولت بخواهد در قانون برنامه تعبیه کند.

نایب رییس اتاق تهران همچنین تاکید کرد: تمام این موارد باعث شده که نتوان ارتباط مستقیمی با هدفگذاری های کمی برنامه و احکامی که در برنامه وجود دارد پیدا کرد و با هم ارتباط داد. چون اگر چنین بود برنامه ها نباید تا این میزان دستخوش تغییر می شدند. دولت باید می توانست بندها و موارد را با جداول ارتباط مستقیم بدهد، اگر جداول مورد تایید مجلس بود طبیعتا احکامش را هم باید بپذیرد. به همین جهت من به طور کلی فکر می کنم که اگر می شد برنامه ای بنویسیم برای دیگر برنامه ننوشتن بهتر بود.

سلطانی همچنین ادامه داد: نظام مدیریتی و روش های کشورداری ما به جای اینکه منوط به برنامه های پنجساله باشند باید مبتنی بر تفکرات استراتژیکی باشند که در پی هم قرار می گیرند و دولت ها به جای اینکه اقدامات همدیگر را نقض کنند و مرتب مسیر حرکت کشور را تغییر دهند، مدام روی یک ریل به طور مستمر کار یکدیگر را ادامه می دادند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *