طفا درباره وضعیت کنونی اتاق بازرگانی و انتخابات پیش رو توضیحاتی رو ارائه بفرمایید:

سابقه تأسیس اتاق‌های بازرگانی در جهان به بیش از 400 سال پیش برمی گردد. هدف از ایجاد اتاق ها بر این پایه استوار بوده است که فعالان‌اقتصادی، تشکلی مستقل از دولت برای همفکری و همکاری داشته باشند و از آن طریق بتوانند مجتمعاً گفتمانی برای بیان مشکلات و ارائه نظرات و راه حل برای آنها با دولت را به وجود آورند.

 

  • طفا درباره وضعیت کنونی اتاق بازرگانی و انتخابات پیش رو توضیحاتی رو ارائه بفرمایید:
 سابقه تأسیس اتاق‌های بازرگانی در جهان به بیش از 400 سال پیش برمی گردد. هدف از ایجاد اتاق ها بر این پایه استوار بوده است که فعالان‌اقتصادی، تشکلی مستقل از دولت برای همفکری و همکاری داشته باشند و از آن طریق بتوانند مجتمعاً گفتمانی برای بیان مشکلات و ارائه نظرات و راه حل برای آنها  با دولت را  به وجود آورند.
اتاق‌های امروز سازمان‌های بالادستی و فراگیر بخش خصوصی هستند که مأموریت‌های خود را بهبود محیط کسب و کار ملی از طریق ایجاد گفتمان با حاکمیت، توسعه کسب و کار اعضاء از طریق گسترش روابط داخلی و بین المللی (شبکه سازی) و تسهیل‌نقش آفرینی فعالان اقتصادی در  معادلات  داخلی و خارجی و همینطور رابطه آنها با جامعه پیرامون خود، قرار داده‌اند.
انتخابات اتاق بازرگانی در سراسر کشور، هر چهارسال یک‌بار در اسفندماه برگزار می‌شود. تاریخ برگزاری انتخابات را انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های بازرگانی تعیین می‌کند. این انجمن پنج‌عضو دارد که یک‌نفر از آنها توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تعیین و چهارنفر دیگر با معرفی رییس اتاق بازرگانی به عضویت این انجمن در می‌آیند. انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی باید حداقل ٦٠روز قبل از پایان دوره، تشکیل جلسه دهد. این انجمن در ١٦دی‌ماه تشکیل جلسه داد و طبق قانون باید حداقل ٦٠روز پس از تشکیل انجمن، انتخابات برگزار شود. انتخابات دور جدید اتاق‌های بازرگانی ایران قرار است دوشنبه ١٨اسفندماه برگزار شود. انتخابات ادوار گذشته اتاق‌های بازرگانی در روز پنجشنبه برگزار می‌شد. پنجشنبه به‌دلیل فراغت بیشتر اعضای اتاق‌های بازرگانی، امکان مشارکت و استقبال اعضا در انتخابات را بیشتر می‌کرد. به‌دلیل تاخیر در تشکیل جلسه انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های بازرگانی ایران، انتخابات برخلاف ادوار گذشته خود در روز دوشنبه برگزار می‌شود همین موضوع نگرانی‌هایی را در خصوص استقبال کمتر در انتخابات و مشارکت اعضا را به‌دنبال داشته است. در روز ١٨اسفند‌ماه انتخابات هرکدام از اتاق‌ها به‌صورت مجزا و مستقل برگزار می‌شود. تا پیش از این، ترکیب اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی تهران ٤٠نفره بود که ٢٠نفر از این اعضا، عضو بخش بازرگانی، ١٦نفر صنعت و چهارنفر معدن بودند اما در دوره‌آینده بخش کشاورزی نیز به موجب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که در سال١٣٩٠ به تصویب رسید، به ترکیب ٤٠نفره اتاق بازرگانی ملحق خواهد شد. این تصمیم در جلسه شورایعالی نظارت بر اتاق‌های بازرگانی اتخاذ شده است. طبق تصمیم این شورا، شش‌نفر از بخش کشاورزی در ترکیب ٤٠نفره اتاق بازرگانی قرار می‌گیرند و از سهم بخش بازرگانی و صنعت کاسته شده است. ترکیب جدید به این صورت است: بازرگانی: ١٦نفر، صنعت: ١٤نفر، کشاورزی: شش‌نفر و معدن: چهارنفر. باید اضافه کرد که به ترکیب اتاق بازرگانی تهران علاوه‌بر ٤٠نفر از اعضای منتخب ٢٠نفر دیگر اضافه می‌شوند و در کل ترکیبی ٦٠نفره را تشکیل می‌دهند. این ٢٠نفر، نمایندگانی دولتی هستند که پس از انتخابات از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی می‌شوند. هیات نمایندگان سایر اتاق‌های ایران، ترکیبی ١٥نفره دارند که تا دوره‌جاری شش‌نفر بخش بازرگانی، شش‌نفر صنعت و سه‌نفر معدن بوده‌اند؛ ترکیب جدید هیات‌های نمایندگی به این شرح است: پنج‌نفر بازرگانی، پنج‌نفر صنعت، سه‌نفر کشاورزی و دونفر معدن. در مجموع ٣٤اتاق در سراسر کشور وجود دارد که انتخابات تمامی این اتاق‌ها به‌صورت مجزا و مستقل در ١٨اسفندماه برگزار می‌شود. هریک از اعضای اتاق‌های بازرگانی تنها می‌توانند در حوزه خود در انتخابات شرکت کرده و هریک از اعضا تنها می‌توانند در انتخابات همان اتاق شرکت کنند. همچنین برای شرکت در انتخابات هرکس باید حداقل یک‌سال عضو اتاق بوده باشد. در آیین‌نامه انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی اینگونه دیده شده است تا شائبه‌ای پیش نیاید و کسی نتواند صرفا به نیت شرکت در انتخابات به عضویت اتاق‌ها درآید. همچنین هر نامزد انتخابات نیز باید حداقل سه‌سال عضو اتاق بوده باشد.  اتاق تهران، بزرگ‌ترین اتاق کشور از حیث تعداد اعضا در کشور است. وجود شرکت‌های بزرگ بازرگانی، صنعتی و… در پایتخت کشور این خاصیت را ایجاد کرده است. به‌طور کلی ٣٥هزارنفر فعال و معتبر داریم. قریب به صدهزارنفر اعضا در اتاق بازرگانی تهران وجود دارند که برخی از آنها عضویت خود را تمدید نکرده‌اند. از کل ٣٥هزارعضو فعال و معتبر اتاق‌های بازرگانی ایران، ١٤هزارنفر از آنان یعنی چیزی حدود ٤٠درصد، عضو اتاق تهران هستند. اعضای دیگر اتاق‌های بازرگانی در ایران کمتر از حدود دوهزارنفر هستند. برخی از این اتاق‌ها حدود صدنفر عضو دارند. در اتاق تهران شور انتخاباتی زیادی جاری است و رقابت شدیدتری میان نامزد‌ها حاکم است. با وجود این، اشاره به این نکته خالی از لطف نیست که اتاق تهران در دوره گذشته کمترین مشارکت را در میان اتاق‌های سراسر کشور داشته که رقم آن، چیزی حدود ١٦درصد بوده است. با این حال، تعداد افراد شرکت‌کننده در انتخابات اتاق تهران، از تمامی اتاق‌های ایران بیشتر است. در انتخابات اخیر قریب به دوهزارو٣٥٠نفر از اعضای اتاق بازرگانی تهران در انتخابات شرکت کرده‌اند.
  • اتاق بازرگانی تا به امروز چه برنامه هایی برای صادرات فرش داشته و چقدر از اونها عملی شده است؟
برنامه های اتاق در رابطه با صادرات پوشش عمومی دارد، یعنی به کالاهای خاص معطوف نمیشود. اصولاٌ وظیفه اتاق چون بهبود محیط کسب و کار است لذا رفع موانع صادراتی که نتیجه آن برای همه صادرات خواهد بود از اقدامات اتاق به دست می آید.
  • برنامه شما برای دور جدید کار اتاق در صورت موفقیت در انتخابات چیست و برای فرش چه برنامه هایی دارید؟
ما خوشبختانه در ترکیب ائتلاف برای فردا یکی از افراد خبره و آگاه فرش یعنی جناب رضی میری را داریم و دنبال کردن مسائل و مشکلات فرش در ائتلاف به عهده ایشان است. سایر اعضا ائتلاف نیست به فراخور ابعاد مشکل در زمان لازم پی گیریها و حمایتهای لازم را خواهند داشت. اما از جمله کارهای مهمی که برای فرش باید انجام شود توسعه بازاریابی فرش دستباف در بازارهای جدید و همچنین احیای بازارهای قدیمی است. ما امیدواریم که در فضای پس از توافقات تجارت بین ایران و آمریکا از سر گرفته شود و این بازار بزرگ و مهم مجدداٌ بطور مستقیم برای عرضه فرشهای ایرانی مهیا شود. همچنین توسعه حضور در نمایشگاههای خارجی، ثبت برندها و نقوش فرش ایرانی و تبلیغات فرش ایرانی در رسانه های خارجی از جمله سایر کارهای لازم است. همچنین با افزایش ورود گردشگران خارجی در سالهای پیش رو باید از این فضا نیز برای تقویت فروش فرش استفاده کنیم.
  • چندی پیش در یکی از جراید مصاحبه ای با شما انجام شده بود که گویا در صحبت هاتون گفته بودید فرش دستباف دیگر مرده و فاقد اهمیت است و گویا این صحبت ها باعث سو تفاهم و ناراحتی فعالان این هنر – صنعت از شما شده است .لطفا در این رابطه صحبت بفرمایید؟
متآسفانه خبرنگار در پیاده کردن سخنان بنده ناقص عمل کرده بود. سخن من این بود که اگر در فرش دستباف، نو آوری و خلاقیت نداشته باشیم این هنر رو به افول خواهد رفت. منظور این بود که امروز علائق و سلائق خریداران بالقوه فرش تغییر فراوان یافته است. مصارفی مانند نصب فرش دستباف نفیس بر روی دیوار بجای انداختن روی زمین دارد افزایش می یابد. همچنین اندازه منازل رو به کوچک شدن گذاشته است و لذا خریداران فرشهای بزرگ کمتر و کمتر می شوند. همچنین سلائق طرح و رنگ خریداران نیز متفاوت شده است. تمام اینها اقتضا می کند که در تولید فرش دستباف تغییرات اساسی اتفاق بیافتد. من معتقدم که اگر ما به سیگنالها و بازخوردهای بازار بین المللی فرش بی توجه باشیم فرش دوران افول را خواهید دید. ما حتی به رقبای جدید فرش دستباف هم نباید بی توجه باشیم و این رقبا صرفاٌ تولید کنندگان فرش دستباف در افغانستان و هند و نپال نیستند بلکه انواع کفپوشها و فرشهای ماشینی جدید و متنوعی هستند که بیشتر به ذائفه خریدار توجه می کنند. اینها واقعیتهاییست که نباید از آنها غافل باشیم.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *