با نزديك شدن به روز جلسه هيات نمايندگان اتاق ايران، گمانه زني ها درباره جانشين احتمالي محسن جلال پور، رييس مستعفي اين اتاق، افزايش يافته است.

گروه اقتصادي اعتماد- با نزديك شدن به روز جلسه هيات نمايندگان اتاق ايران، گمانه زني ها درباره جانشين احتمالي محسن جلال پور، رييس مستعفي اين اتاق، افزايش يافته است. البته هنوز كسي خود را به طور رسمي كانديداي اين سمت نكرده ولي از مسعود خوانساري رييس فعلي اتاق تهران و غلامحسين شافعي رييس سابق اتاق ايران، به عنوان جدي ترين گزينه ها براي دستيابي به اين سمت نام برده مي شود.
روز ٢٤ خرداد ماه سال ١٣٩٤ كه جلال پور براي يك دوره به رياست اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران رسيد، كمتر كسي فكر مي كرد كه كمتر از ١٤ ماه در اين سمت باقي بماند و سپس با استعفايي كه ابهامات زيادي داشت، به دوره رياست خويش پايان دهد: اما در ٩ مرداد ماه اين اتفاق افتاد تا فعالان بخش خصوصي براي سر و سامان دادن مجدد به پارلمان خود مجبور به اتخاذ تصميمات جديدي شوند. در اين ميان برخي دليل اين تصميم جلال پور را به اختلافات او با نزديكان حسن روحاني مرتبط مي دانند و عده اي ديگر هم دليل اين كار را بيماري جلال پور مي دانند.
در اتاق ايران هم، مانند هر تشكل ديگر، با اعلام استعفاي رييس، گمانه زني هاي غير رسمي در رابطه با جانشينان احتمالي و گزينه هاي احتمالي داغ شده است. تاكنون اسامي بسياري از اعضاي هيات رييسه اتاق هاي شهرستان هاي مختلف به عنوان جايگزين هاي جلال پور مطرح شده اما اعضاي اتاق از اظهارنظر رسمي در اين باره خودداري كرده و در كنار آن گمانه زني ها را رد مي كنند. با نزديك شدن به ٣١ مرداد ماه كه نخستين اجلاس هيات نمايندگان اتاق ايران پس از استعفاي جلال پور خواهد بود، حواشي پيرامون اين اتفاق داغ تر و واكنش فعالان اتاق محافظه كارانه تر مي شود. اما با همه اين تفاسير تاكنون از مسعود خوانساري رييس فعلي اتاق تهران و نايب رييس دوم جلال پور و غلامحسين شافعي رييس سابق اتاق ايران، به مثابه دو گزينه جدي و احتمالي رياست آينده اتاق ايران ياد مي شود.
شافعي پيش تر و در زمان رياست محمد نهاونديان در اتاق ايران، معاون او بود و البته پس از او، شافعي بود كه به رياست اتاق رسيد. شافعي كه عضو اتاق مشهد است، در ميان نمايندگان شهرستاني اتاق ايران مقبوليت دارد. از سوي ديگر مسعود خوانساري، رييس فعلي اتاق تهران، در پايتخت با اقبال نسبتا خوبي رو به رو است ولي آن طور كه از شواهد برمي آيد تمايل چنداني ندارد كه جانشين جلال پور شود ولي بعيد به نظر مي رسد كه اگر با اصرار اطرافيان مواجه شود، از كانديداتوري صرف نظر كند.
علاوه بر اين، آنچه برخي از فعالان اتاق بازرگاني را دو دل كرده، شايعاتي است كه خبر از كانديداتوري عده اي از مديران مطرح دولتي مي دهد. مديراني كه اگر در پروسه انتخابات شركت كنند، بعيد است بتوانند راي لازم را كسب كنند: چرا كه مساله استقلال از دولت براي بخش مهمي از فعالان اتاق، تبديل به يك شاخص هويتي شده است.

انتخاب رييس با حداكثر آرا
علاء ميرمحمد صادقي، يكي از اعضاي قديمي اتاق ايران در رابطه با اين مساله به «اعتماد» گفت: مساله استعفاي آقاي جلال پور در اتاق ايران مطرح شد و اعضا مصلحت ديدند كه در روز ٣١ شهريور، كه جلسه هيات نمايندگان اتاق تشكيل مي شود، استعفاي او قرائت شود و حتي الامكان در جلسه بعدي هيات نمايندگان كه در ٢٨ شهريور برگزار مي شود، جانشين انتخاب شود. در اين ميان برخي از دوستان اعتقاد داشتند كه احتمال دارد اين فاصله براي انتخاب رييس زياد باشد و ضرورت دارد زودتر اين اتفاق بيفتد. به همين دليل در جلسه مرداد ماه، راي گيري شود تا اگر تصميم گيري براي انتخابات زودتر باشد، ١٤ شهريور ماه انتخابات مربوط به جايگزين آقاي جلال پور انجام شود.
ميرمحمد صادقي در مورد جانشين جلال پور گفت: اسامي مختلفي سر زبان ها است. اما بايد بدانيم رياست اتاق ايران مسووليت سنگيني است و رييس بايد توان كافي را داشته باشد تا مسائل را حل كند. اين يك پست تشريفاتي نيست و بنابراين مشاوره هايي در اتاق تهران و شهرستان ها آغاز شده كه يك فرد اصلح انتخاب شود. اگر قرار باشد من توصيه اي داشته باشم، خواهم گفت كه رييس آينده هر كس كه هست، با رايي بيش از ٣٠٠ راي انتخاب شود و هر كس از اين پروسه بگذرد حتما فرد اصلح خواهد بود و هنگامي كه با اقبال اعضا رو به رو شود، به طبع با آرامش خيال و قدرت مي تواند فعاليت هاي خود را آغاز كند.
او با تكذيب كانديداتوري خود گفت: هر چند در برخي رسانه ها نام من آمده است ولي من هيچ آمادگي براي اين سمت ندارم و فكر مي كنم افراد ديگري هستند كه از من بهتر مي توانند منافع بخش خصوصي را پيش بگيرند و هر كسي كه انتخاب شود حتما مورد حمايت من و ديگر اعضا هم قرار مي گيرد. اين عضو قديمي اتاق بازرگاني، در رابطه با كانديداتوري احتمالي مسعود خوانساري گفت: او در اتاق تهران موفق بوده و اداره امور تسهيل شده ولي اگر رييس اتاق ايران شود، مشغله هايش بيشتر خواهد شد كه در نتيجه يا بايد جانشيني براي ايشان در اتاق تهران انتخاب شود يا حداقل فردي به معاونت وي در اتاق تهران برسد كه بتواند مشكلات اتاق تهران را برطرف كند. در اين صورت مي توان اميدوار بود كه جناب مهندس خوانساري در مسووليت جديد خود با مشكل رو به رو نشود. او درباره زمان برگزاري انتخابات اتاق بازرگاني ايران گفت: در جلسه ٣١ مرداد ماه اين موضوع بررسي مي شود و احتمالايا در ١٤ شهريور يا در ٢٨ شهريور رييس جديد اتاق ايران انتخاب خواهد شد. رييس بايد اهميت جايگاه اتاق را درك كند.
پدرام سلطاني عضو هيات رييسه اتاق ايران و تهران در رابطه با گزينه هاي احتمالي جانشيني جلال پور به «اعتماد» گفت: هيچ كدام از گزينه هايي كه مطرح شدند تاكنون اعلام كانديداتوري نكردند و به همين دليل از نظر من اينها تنها احتمالات است كه قابل اتكا نيستند.
سلطاني ادامه داد: بايد توجه داشت كه سمت رياست اتاق ايران، سمت كوچكي نيست و از قضا رييس اتاق زمان زيادي را براي حل و فصل امور مي گذارد. اتاق بازرگاني جايگاه مهمي در ميان فعالان بخش خصوصي دارد و تلاش هايي كه در اين تشكل مي شود، مي تواند منجر به بهبود اقتصاد كشور و اصلاحات ساختاري شود. درنتيجه هر تعداد كه كانديداي رياست باشند، پيش از هر چيز بايد اهميت اين جايگاه را بدانند تا بتوانند در يك پروسه زماني مشخص، به اهداف و برنامه هاي اتاق جامه عمل بپوشانند.
او در پاسخ به سوالي مبني بر احتمال كانديداتوري مديران دولتي براي جايگزيني با جلال پور گفت: همان طور كه پيش تر گفتم بايد كسي رييس اتاق شود كه زمان كافي داشته باشد و مديران دولتي دغدغه ها و مشغله هاي متعددي دارند. همچنين زيبنده هم نيست كه پارلمان بخش خصوصي، يك مدير دولتي را به رياست خود بگمارد. درنتيجه مديران دولتي كه خود به جايگاه ويژه بخش خصوصي آگاه هستند، از چنين اقدامي خودداري خواهند كرد و براي بخش خصوصي بستر فعاليت را فراهم مي كنند.

پارلمان بخش خصوصي توسط بخش خصوصي اداره خواهد شود
از سوي ديگر سيده فاطمه مقيمي، منشي هيات رييسه اتاق تهران هم در گفت وگو با «اعتماد» ضمن رد شايعات گفت: تاكنون هيچ كس براي رياست اتاق ايران كانديداتوري خود را اعلام نكرده است و به همين دليل هنوز نمي توان در اين باره صحبتي كرد. گمانه زني ناشي از حدسيات يك فرد است و هر چند برخي از اين حدسيات مي توانند عملي شوند ولي به هيچ عنوان نمي توان بر آنها صحه گذاشت: چرا كه به هر حال صحبت كردن بر اساس گمانه زني ها مي تواند به فضاي سالم آسيب بزند.
او با تاكيد بر اينكه رييس آينده اتاق ايران بايد حمايت گسترده اي را در بدنه اتاق داشته باشد، تصريح كرد: بايد رييس با آراي بالاانتخاب شود تا بتواند با قدرت و اعتماد به نفس فعاليت خود را آغاز كند و با راي بالايي كه از اعضا مي گيرد با قوت قلب، به رفع و رجوع مشكلات بپردازد. من از اين پروسه حمايت مي كنم و اميدوارم با شروع پروسه انتخاب رييس اتاق ايران، اين اتفاق هم بيفتد.
مقيمي خاطرنشان كرد: در اين ميان اشاره به يك نكته ضروري است. اتاق بازرگاني، پارلمان بخش خصوصي است و خواسته ما از تمام مديران محترم دولتي اين است كه اجازه بدهند هر بخش پارلمان خود را اداره كند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *