پدرام سلطانی، ایران را کشوری متکی به منابع توصیف کرد و گفت: « چنانچه میزان کارایی و بهره وری خود را از منابع کشور تقویت نکنیم مسیر برای تبدیل شدن به یک کشور صنعتی هموار نخواهد شد.»

 

پدرام سلطانی، ایران را کشوری متکی به منابع توصیف کرد و گفت: « چنانچه میزان کارایی و بهره وری خود را از منابع کشور تقویت نکنیم مسیر برای تبدیل شدن به یک کشور صنعتی هموار نخواهد شد.»

غنای معادن در ایران
نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به ظرفیت بالای معادن کشورمان افزود: با توجه به غنای معادن در ایران، ظرفیت کار سرمایه گذاری و اشتغال در این حوزه بالاست و تشکلهای بخش خصوصی در این حوزه نیز باید تصویری از این غنا را در سازمان و فعالیتهای خود داشته باشند.
سلطانی افزود: با شناسایی ظرفیتهای تشکلهای حوزه معدن و شناسنامه دار کردن فعالیتها و پژوهشهای آنها می توان از موازی کاری تشکلها در انجام کار کارشناسی جلوگیری کرد که این مهم در تعامل حاصل می شود.
او به تشکلهای فعال در حوزه معدن توصیه کرد که با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی تعامل داشته و موضوعات بخش معدن را با پایان نامه های دانشجویی پیوند بزنند تا هم از ظرفیتهای علمی دانشگاهها استفاده شود و هم ظرفیت های کارشناسی حرفه ای در بخش خصوصی به آنها پیوند بخورد.
او ایران را کشوری با اقتصاد متکی به منابع توصیف کرد و گفت: چنانچه میزان کارایی و بهره وری خود را از منابع کشور تقویت نکنیم مسیر برای تبدیل شدن به یک کشور صنعتی هموار نخواهد شد و وظیفه بخش معدن هم در این زمینه سنگین است.
سلطانی تاکید کرد که مبحث منابع طبیعی و توسعه پایدار باید در اتاق امروز جایگاه مشخص خود را داشته باشد و در برنامه چهار ساله کمیسیونهای ذیربط اتاق به آن توجه جدی شود و اولویت کار کارشناسی بین کمیسیونی قرار گیرد.
نایب رئیس اتاق ایران هم چنین خواستار ایجاد رویکرد کنش گرایانه کمیسیونها برای بررسی و اظهار نظر درخصوص موضوعات مختلف اقتصادی پیش از تدوین آنها در دولت شد و گفت: نباید منتظر ارائه موارد از سوی دولت باشیم بلکه باید چند ماه قبل از مطرح شدن مباحث اقتصادی آن ها را بررسی کرده و برنامه داشته باشیم.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *