با توجه به اينكه هنوز استراتژي مشخص و متفق القولي در خصوص توسعه نداريم و با در نظر گرفتن اينكه اين بخش زير شاخه هاي اقتصاد صنعتي محسوب مي شود راهبردهاي مشخصي بر اين امر نيز وجود ندارد. بنابراين در زماني كه بحث سرمايه گذاري خارجي به ميان مي آيد به دليل نبود راهبردها و استراتژي هاي مدون، هر وزارتخانه و سازماني بنا به خواست خود با سرمايه گذاران خارجي مواجه مي شود و تصميم مي گيرد.

 

با توجه به اينكه هنوز استراتژي مشخص و متفق القولي در خصوص توسعه نداريم و با در نظر گرفتن اينكه اين بخش زير شاخه هاي اقتصاد صنعتي محسوب مي شود راهبردهاي مشخصي بر اين امر نيز وجود ندارد. بنابراين در زماني كه بحث سرمايه گذاري خارجي به ميان مي آيد به دليل نبود راهبردها و استراتژي هاي مدون، هر وزارتخانه و سازماني بنا به خواست خود با سرمايه گذاران خارجي مواجه مي شود و تصميم مي گيرد. آن چيزي كه براي چارچوب سرمايه گذاري خارجي بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه در نگاه اول راهبردهاي توسعه مشخص شود و در نگاه دوم از كشورهايي كه سرمايه خارجي را اهرم توسعه خود قرار داده اند و توانسته اند در جذب سرمايه گذاري خارجي موفق باشند الگو گرفته و استفاده كنيم. اگر مشخص كنيم كه مثلابايد در بخش صنايع غذايي توسعه بيشتري داشته باشيم بايد دقيقا مزيت هاي رقابتي صنايع غذايي را مورد سنجش قرار داده و مشخص كنيم چه نوع صنايع غذايي در چه محيطي و با چه ساختاري بايد اجرا شود. در كنار اين موضوع بايد بدانيم دقيقا چه ميزان سرمايه گذاري خارجي لازم داريم؟ چه نوع تكنولوژي هايي بايد توسط سرمايه گذار خارجي وارد كشور شود ؟ آيا بايد اين سرمايه گذاري صرفا توسط خارجي ها صورت گيرد يا مي توان در كنار آن از سرمايه گذار داخلي هم استفاده كرد؟ دقيقا مشخص شود كه اين سرمايه گذاري قرار است چه ميزان اشتغال ايجاد كرده و به چه ميزان از توان نيروي انساني متخصص بيكار ايران استفاده مي شود؟ در كنار اينها بايد به سوالاتي همچون اينكه اين سرمايه گذاري ها بايد صرفا براي واردات باشد يا بايد صرف ورود تكنولوژي و دانش فناوري باشد نيز پاسخ داد تا مشخص شود كه سرمايه هاي خارجي كه قصد ورود به كشور دارند قرار است در مدار توسعه حركت كند يا ادامه وضع موجود. اين در حالي است كه ما از سال هاي پيش از انقلاب تا قبل از تحريم ها تجربه سرمايه گذاري خارجي در بخش نفت را داشتيم ولي هنوز نمي توانيم بگوييم صاحب دانش و فناوري نفتي هستيم و دارنده اين دانش به حساب مي آييم چرا كه در زمان انعقاد اين قراردادها بحث انتقال تكنولوژي جدي گرفته نشد و حالااگر مي خواهيم در جذب سرمايه گذار خارجي موفق عمل كنيم بايد موضوع انتقال تكنولوژي را جدي بگيريم. نكته ديگر مورد توجه الزامات اقليمي و توسعه پايدار كشور است. ما كشوري خشك هستيم و به موضوع آب بايد توجه ويژه كنيم: صنايع آب بر نبايد در اين شرايط توسعه پيدا كنند و بيشتر بايد به فكر توسعه صنايعي باشيم كه نياز كمتري به آب دارند. در حقيقت بايد تكاليف زيست محيطي را در جذب سرمايه گذار و توسعه اقتصادي مورد توجه قرار دهيم. در عين حال نكته مهم اين است كه بررسي كنيم سرمايه ها به طمع بازار داخلي وارد كشور نشوند بلكه با هدف توليد صادرات گرا جذب ايران شوند. سرمايه هايي كه بتواند اشتغال زايي لازم را داشته باشد و محصولاتي توليد كند كه در بازارهاي صادراتي حرفي براي گفتن داشته باشد، مي تواند سرمايه مفيدي براي ايران تلقي شود.

پدرام سلطانی-نايب رييس اتاق بازرگاني
منتشر شده در روزنامه اعتماد-94/6/21

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *