نشست کنفدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنعت آسیا-اقیانوسیه در ترکیه