حضور استارت‌آپ‌های داخلی و خارجی حوزه کشاورزی در کمپ نوآوری پرسال