گفت‌وگوی پرس تی‌وی با پدرام سلطانی درباره نوسانات نرخ ارز