سایه روشن سفر هیئت‌های اقتصادی به کشور در گفت‌وگوی شبکه خبر با پدرام سلطانی