سخنرانی پدرام سلطانی در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران