گفتگو با نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در خصوص نشست مشترک با فعالان اقتصادی آفریقا

گفتگو با نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در خصوص نشست مشترک با فعالان اقتصادی آفریقا