بي احترامي به تجار ايراني، سوغات تحريم

بي احترامي به تجار ايراني، سوغات تحريم

تحريم، دوراني بود که تجار، صنعتگران و فعالان اقتصادي ايران، آن عزت و احترام اقتصادي معمول را نيز نداشتند. مرتبا برخورد با آنها در مقايسه با فعالان اقتصادي ديگر کشورها، همراه با تبعيض، سوءظن، کم توجهي و بي مهري بود. اين ابدا احساس خوبي براي يک تاجر، بازرگان يا هر فعال اقتصادي ديگر نبود؛ وقتي صرفا به واسطه ايراني بودن از بسياري چيزهاي معمولي که در دسترس آدم عادي است، محروم مي شد. يک فعال اقتصادي ايراني نه مي توانست حساب باز کند و نه کارت اعتباري داشته باشد. نمي توانست به راحتي براي انجام کارهايش به برخي کشورها سفر کند، تجار بسياري از کشورها حاضر نمي شدند بيايند با او مذاکره کنند. حتي برخي جواب ايميل او را نيز نمي دادند. اين مسائل، به ويژه در کشورهاي اروپايي و آمريکايي، از سوغاتي هاي تحريم بود.

ما بيشتر روي کشورهايي مانند چين، هند و کره و مانند اينها متمرکز شده بوديم. تازه اينها هم با اشراف بر وضعيت ما، واقعا بسياري مواقع يک طرفه برخورد مي کردند اما ما چاره اي جز پذيرش نداشتيم. قدرت چانه زني خود را از دست داده بوديم و عمدتا در اين روابط، ما بوديم که هزينه مي کرديم و آنها بودند که سود مي بردند. کشورهايي که حالااز دوستي آنها تشکر مي کنيم، واقعا از بابت تحريم اقتصادي ايران منتفع شدند و اين دوستي را خالصانه و مجاني به ما ندادند. در قبال هزينه هاي گزافي که پرداخت کرديم، دست دوستي به ما دادند. رابطه آنها لطف نبوده، استراتژي آنها بر اين رابطه بود، زيرا به هرحال دنيا از حالت تک قطبي حتي دوقطبي زمان اتحاديه جماهير شوروي خارج شده است. هرکدام از اين کشورها براساس مصالح ملي خود عمل مي کردند و از خوش شانسي ما، مصالح اينها با تحريم هاي ضدايراني همسو نبود و در جاهايي اين مصالح در مسير تعامل با ما قرار مي گرفت. 
پدرام سلطاني. نايب رئيس اتاق ايران
منتشر شده در روزنامه شرق

0 نظر

هیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد.

ارسال نظر