به گزارش صدای اقتصاد از سوی دیگر فضای نامناسب محیط کسب و کار یکی از عواملی است که می تواند با تولید مضاعف و صادرات محور کردن محصولات داخلی به سمت رونق نسبی گام بردارد. پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران بر این باور است که عامل اصلی و مخرب اقتصاد کشور، محیط نامساعد و نامناسب کسب وکار است که مجال تولید ارزش آفرین و سودآور به تولیدکنندگان نمی دهد و عملا نشانی غلط رقابت مخرب با تولید را به سمت واردات سوق می دهد. او در گفت وگو با «صدای اقتصاد» با اشاره به عدم سیاست گذاری ارزی در کشور که باعث ایستادن نرخ ارز در جای نامناسبی شده و عملا یارانه ای است که به تولید کننده خارجی داده می شود، گفت: اگر نرخ ارز کشور در بازه رقابت پذیری اقتصاد همواره قرار بگیرد قطعا هم تولید، هم صادرات و هم واردات در خدمت اقتصاد کشور خواهد بود.

 

به گزارش صدای اقتصاد از سوی دیگر فضای نامناسب محیط کسب و کار یکی از عواملی است که می تواند با تولید مضاعف و صادرات محور کردن محصولات داخلی به سمت رونق نسبی گام بردارد. پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران بر این باور است که عامل اصلی و مخرب اقتصاد کشور، محیط نامساعد و نامناسب کسب وکار است که مجال تولید ارزش آفرین و سودآور به تولیدکنندگان نمی دهد و عملا نشانی غلط رقابت مخرب با تولید را به سمت واردات سوق می دهد. او در گفت وگو با «صدای اقتصاد» با اشاره به عدم سیاست گذاری ارزی در کشور که باعث ایستادن نرخ ارز در جای نامناسبی شده و عملا یارانه ای است که به تولید کننده خارجی داده می شود، گفت: اگر نرخ ارز کشور در بازه رقابت پذیری اقتصاد همواره قرار بگیرد قطعا هم تولید، هم صادرات و هم واردات در خدمت اقتصاد کشور خواهد بود.

آقای دکتر چرا واردات از دیدگاه برخی از تحلیلگران، سیاست درستی در کشور ندارد؟
اقتصاد کشور ما همواره از کلیشه های رنج برده که آهنگ و حرکت رو به جلوی آن را کند کرده است. زمانی تولید کننده را سرمایه دار زالو صفت می دانستند که این کلیشه اصلاح شد و به کارآفرین و به خدمتگذار و سرباز اقتصاد تبدیل شد. بعد از آن صادر کننده را عامل گرانی در بازارهای داخلی می دانستند و به تاراج برنده ای ثروت ملی که سال های صادرات ما از این موضوع لطمه خودره بود و این هم با تلاش و کوشش فراوان تا حد زیادی اصلاح شد.
اما کلیشه تقابل واردات با تولید داخلی متاسفانه هنوز اصلاح نشده است. این در حالی است که اقتصاد های قوی و سرآمد دنیا اقتصادهای هستند که در هر دو بعد یعنی صادرات و واردات تکیه کرده اند و اقتصاد خودشان را بلند کرده اند. امروز ما باید این کلیشه را نیز اصلاح کنیم و به این تکیه کنیم که عامل اختلال و مشکل آفرین قاچاق است و باید از وارادکنندگانی که در این شرایط هنوز به امر واردات قانونی مبادرت می کنند و علیرغم اینکه در کشور قاچاق آسانتر و ارزان تر از واردات شده کار قانونمند انجام می دهند، تشکر کنیم.
در شرایط فعلی اصلی ترین عامل مخرب برای اقتصاد را چه می دانید؟
به نظر می رسد آن چیزی که باید به عنوان عامل اصلی و مخرب اقتصاد کشور هدف قرار گیرد، محیط نامساعد و نامناسب کسب وکار است که مجال تولید ارزش آفرین و سودآور به تولیدکنندگان نمی دهد و عملا نشانی غلط رقابت مخرب با تولید را به سمت واردات می دهد. امروز ما باید توجه ها را به این سمت جلب کنیم که عدم سیاست گذاری ارزی در کشور باعث ایستادن نرخ ارز در جای نامناسبی می شود که آن عملا یارانه ای است که به تولید کننده خارجی داده می شود. اگر نرخ ارز کشور در بازه رقابت پذیری اقتصاد همواره قرار بگیرد قطعا هم تولید، هم صادرات و هم واردات در خدمت اقتصاد کشور خواهد بود.
دیروز برجام به تصویب دولت رسید. فکر می کنید این تصمیم چه دستاوردهای را به همراه خواهد داشت؟
دوران پساتحریم دورانی است که ما با عبور از چالش ها و مسائل و مشکلاتی که باعث شده بود که سر را به گریبان ببریم و در عمق مشکلات دورنی خود گرفتار شویم به واسطه فشارهای بیرونی. ما باید از این دوران عبور کنیم. تصویب برجام توسط مجلس شورای اسلامی مجددا امید را به اقتصاد کشور هدیه کرد. امیدورایم مایه تسریع حرکت خروج اقتصاد کشور از رکود باشد. تحریم های که واقعا بر شانه های بخش خصوصی و اقتصاد کشور بار سنگینی نهاده بودند و تدبیر و رفتار حرفه ای دولت خوشبختانه مسیر را و سیر قهقرای را اصلاح کرد و رای دور اندیشهانه ای مجلس مهر تاییدی به این حرکت زد و ما ساتقبال می کنیم. جریان همگرایی در اقتصاد کشور با همکاری بخش خصوصی و مجلس تقویت شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *