تفاقاتي که در ماه هاي پاياني سال گذشته افتاد منجر به افزايش بي سابقه نرخ ارزهاي معتبر و کاهش ارزش پول ملي ايران شد اگرچه اين امر حاصل يکسري اتفاقات خارج از کنترل دولت بود و تهديداتي را نيز با خود به همراه داشت اما زمينه اي را براي مقرون به صرفه کردن صادارت غيرنفتي ايران مهيا کرد.

 

اتفاقاتي که در ماه هاي پاياني سال گذشته افتاد منجر به افزايش بي سابقه نرخ ارزهاي معتبر و کاهش ارزش پول ملي ايران شد اگرچه اين امر حاصل يکسري اتفاقات خارج از کنترل دولت بود و تهديداتي را نيز با خود به همراه داشت اما زمينه اي را براي مقرون به صرفه کردن صادارت غيرنفتي ايران مهيا کرد.

اگر بتوانيم از اين فرصت ها به رغم همه محدوديت هايي که در تجارت خارجي داريم به درستي استفاده کنيم بازهم مي توانيم شاهد رشد صادرات غيرنفتي باشيم خصوصا اگر بتوانيم روابط خود را با کشورهاي همسايه توسعه داده و ارتباط ايران با کشورهايي که با يکديگر روابط سياسي قابل توجهي داريم را حفظ کنيم.

به طورقطع با انجام اين اقدام مي توان به هدف رشد صادرات غيرنفتي کشور در سال جاري دست يافت و اين امر مي تواند در صادرات خدمات فني و مهندسي که داراي توجيه اقتصادي مناسبي هست نيز موثر واقع شود.
تشديد تحريم اقتصادي ايران يکي از ابزارهاي اعمال مقاصد سياسي دشمنان است اما با فرض اينکه اگر محدوديت هاي اقتصادي ايران ثابت بماند مي توانيم شاهد رشد صادرات غيرنفتي کشور در سال جاري باشيم اما اگر روند تحريم ها همچنان افزايشي باقي بماند اين مساله منجر به اختلال در اجزاي ديگر تجارت خارجي ايران شود و به طورقطع در بخش هاي حمل و نقل، تردد ناوگان باربري خارجي و … مشکلات جدي در صادرات کشور رخ خواهد داد و امکان رشد صادرات را از ما سلب کرده و هزينه حمل و نقل کالا را به شدت گرانتر مي کند.

اتفاق ديگري که مي تواند به صادرات ايران لطمه بزند اين است که خريداران کالاهاي ايراني با افزايش فشار از سوي دولت هاي متبوع و يا کشورهاي تحريم کننده ايران از خريد اجناس ما اجتناب کنند در اين صورت فرصت هاي صادرات مستقيم ما با استقبال مواجه نشده و لطمه جدي مي بيند.

نکته سومي که از آن مي توان به عنوان تهديدي براي صادرات غيرنفتي کشور نام برد اين است که اعمال فشار بر شرکت هاي ايراني ثبت شده در بازارهاي هدف تشديد شود.سال گذشته شاهد افزايش فشارها بر روي شرکت هاي ايراني در اروپا، دوبي، کشورهاي شيخ نشين و حتي ترکيه بوديم و اگر اين امر گسترش بيشتري بيابد و به صورت جدي تري از سوي ساير کشورها دنبال شود به طورقطع قدرت مانور تجار ايراني براي عبور از تحريم ها سلب مي شود.
قطعا اگر اين تهديدات اجرايي شود به شدت بر روي ميزان صادرات غيرنفتي کشورتاثير منفي خواهد داشت و اگر ما اين اقبال را داشته باشيم و اين امر اتفاق نيفتد مي توان از لحاظ صادرات غيرنفتي سال خوبي را انتظار داشت و نبايد فراموش کنيم که واقعا در چنين فضايي زيستن و تجارت کردن براي طولاني مدت مقدور نيست بنابراين براي تحقق رشد صادرات بايد به دنبال حل جدي مشکلات باشيم.

شايد يکي از راهکارهاي جدي اي که براي عبور از تحريم ها و ممانعت از تحريم ها بايد پيگيري کنيم اين است که به دنبال افزايش روابط تجاري، سياسي و اقتصادي ايران با ساير کشورهاي جهان باشيم.

انتظار فعالان اقتصادي اين است که تدابير ملي ما منجر به مثبت شدن تعامل ايران با دنيا و کاهش تحريم ها شود تا کشور به سمت ارتباط مثبت و سازنده برود و اگر اسباب اين کار مذاکره با آمريکا و يا اتحاديه اروپا است به طورقطع بايد اين اقدامات انجام شود تا چرخه معيوب اقتصاد ايران اصلاح و دومينوي محدود سازي اقتصاد ايران متوقف شود.
بايد مسئولان اين امر را به صورت جدي از ابتداي سال جاري دنبال کنند و مانع سنگين شدن سايه ياس و نااميدي بر روي اقتصاد ايران و امنيت رواني ايرانيان شوند و اگر اين اقدامات عملي نشود به طورقطع مشکلات اقتصادي تشديد مي شود اما بخش خصوصي تمام تلاش خود را براي ادامه حيات فعاليت هاي اقتصادي مي کند هر چند که مي دانيم ادامه حرکت رو به جلو در اين فضا سخت است بنابراين کليد حل اين مشکل در دستان سياستمداران است و اميدواريم از اين کليد در موقع مناسب استفاده کنند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *