با توجه به رویکرد تشکل گرایی و حمایت از فعالیت های گروهی، هیات رئیسه اتاق ایران در اولین نوبت با پنج اتاق مشترک حوزه اروپا ملاقات کرد.

 

با توجه به رویکرد تشکل گرایی و حمایت از فعالیت های گروهی، هیات رئیسه اتاق ایران در اولین نوبت با پنج اتاق مشترک حوزه اروپا ملاقات کرد. هیئت رئیسه اتاق های مشترک آلمان، ایتالیا، سوئیس ، فرانسه و بلژیک با هیات رئیسه اتاق ایران، صبح روز چهارشنبه هفتم مرداد ماه در اتاق ایران دیدار کردند و در این نشست بر اهمیت نقش اتاق های مشترک به عنوان بازوهای اتاق ایران خصوصا در شرایط پساتحریم تاکید کردند.

پدرام سلطانی ، نائب رئیس اتاق ایران، هدف از برگزاری جلسه را باز تنظیم روابط ایران و کشورهای اروپایی پس از دوره جدید روابط ایران و غرب دانست و تصریح کرد: اتاق های مشترک بازوان اتاق ایران هستند و در پیگیری و تمرکز بر موضوعات تجاری و اقتصادی میان دو کشوری که اتاق مشترک در آنها تشکیل شده، به پارلمان بخش خصوصوی کمک می کنند.
این عضو اتاق تهران ادامه داد: در دوره های گذشته هماهنگی میان اتاق ایران و اتاقهای مشترک رضایت بخش نبوده است بدین ترتیب در دوره جدید باید هر چه بیشتر تقویت شوند. وی شناخت وظایف اتاق ایران و اتاق های مشترک  برای جلوگیری از تداخل وظایف را در این راه ضروری دانست.
سلطانی اظهار کرد: باید مکانیسیمی تعریف شود که  امکان ارزیابی عملکرد اتاق ها را به وجود آورد و همچنین اتاق های مشترک از فعالیت هایی که در اتاق های دیگر انجام می شود، اطلاع حداکثری پیدا کنند.
نایب رییس اتاق ایران افزود: اشتراک در تجارب اتاق های مشترک به انجام امور از فرایندی استاندارد و موثر منجر می شود.
سلطانی با اشاره به حجم زیاد درخواست از طرف دولت، فعالان اقتصادی و همچنین کشورهای دیگر گفت: برای استفاده بهینه از این فرصت، اتاق های مشترک باید اتاق را همراهی کرده و اتاق نیز به آنها هر چه بیشتر اعتماد کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *