اتاق به واسطه تأمین بخش اعظمی از منابع مالی خود از محل دریافت یک در هزار فروش و سه در هزار سود از اعضاء، و اجبار اعضاء به پرداخت این مبالغ به جهت نیاز به تمدید کارت بازرگانی، مانند دولت نفت پایه که خود را از شهروندان بی‌نیاز احساس می‌کند و آن‌ها را به خود نیازمند، به اعضاء توجه شایسته و بایسته را ندارد.

 

اتاق به واسطه تأمین بخش اعظمی از منابع مالی خود از محل دریافت یک در هزار فروش و سه در هزار سود از اعضاء، و اجبار اعضاء به پرداخت این مبالغ به جهت نیاز به تمدید کارت بازرگانی، مانند دولت نفت پایه که خود را از شهروندان بی‌نیاز احساس می‌کند و آن‌ها را به خود نیازمند، به اعضاء توجه شایسته و بایسته را ندارد. لذا برای تغییر این روش و برگرداندن رویکرد اتاق به سمت اعضاء، باید هم ساختار مالی اتاق تغییر یابد و هم رویکردش نسبت به اعضاء. ما تغییر نگاه اتاق نسبت به اعضاء و تغییر نگاه اعضاء نسبت به اتاق را ضروری می‌دانیم و از این روی مایلیم بصورت شفاف و صریح موضع خود نسبت به اعضاء را اعلام کنیم.
   ائتلاف برای فردا:
  اعضاء را مهمترین سرمایه اتاق می‌داند و برای حفظ و افزودن این سرمایه، مجدانه برنامه‌ریزی و کار می‌کند.
 برای ارزشمند کردن عضویت اعضاء در اتاق به طراحی و ارائه خدمات جدید و مطلوب می‌پردازد.
 مشکلات کسب و کار و هزینه های مبادله‌ی اعضاء را پایش و رصد خواهد کرد و رفع و کاهش آنها را وظیفه اصلی خود در اتاق می‌داند.
 برای استفاده اعضاء از خدمات و ظرفیت اتاق فرصت برابر فراهم می‌کند و شائبه تبعیض و عدم شفافیت را از اتاق می‌زداید.
  همه‌ی ابزارها از جمله فناوری اطلاعات را برای تقویت پیوند دو سویه و سریع اتاق با اعضاء بکار می‌گیرد.
تعامل بین اعضاء برای کشف و بهره‌گیری ایشان از توانائیهای یکدیگر را زمینه سازی و تسهیل می‌نماید
  برای  تبادل دانش و تجارب بین اعضای پیشکسوت و کارآفرینان جوان فرصت فراهم می‌کند.
 برای تقویت و توانمند سازی اعضای جوان و بانوان نهادسازی و برنامه‌ریزی می‌کند.
  عضویت اعضاء در تشکلهای اقتصادی و اتاق‌های مشترک را ترویج و تسهیل می‌کند.
شرایط را برای حضور همه اعضاء در اتاق، از حوزه‌های مختلف کسب و کار، برای طرح نظرات و خواسته ها و حل مشکلاتشان فراهم می‌کند.
 برای آگاهی از نظرات اعضاء در خصوص اتاق به صورت دوره‌ای و با استفاده از روش‌های علمی مبادرت به نظرسنجی می‌کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *