مرگ دامنگیرمان شده است، مرگی که در تمام این سال‌ها برای دیگران می‌خواستیم گریبانمان را گرفته است. پژواک “مرگ بر”ها به میانمان برگشته است و هر روز و هر هفته جان عزیزانمان را می‌ستاند.

مرگ دامنگیرمان شده است، مرگی که در تمام این سال‌ها برای دیگران می‌خواستیم گریبانمان را گرفته است. پژواک “مرگ بر”ها به میانمان برگشته است و هر روز و هر هفته جان عزیزانمان را می‌ستاند. نفرتی که روانه دیگران می‌کردیم در میان خودمان پراکنده شده است و کشور را در خود غوطه‌ور ساخته است. امروز ایران دو مردم دارد که تیرهای نفرت و خشم به سوی هم می‌اندازند.

هواپیمایی که هدف موشک قرار گرفت نماد ایران ناخوش امروز ماست، نماد دو گروه از میان ما که بینشان هزاران فرسنگ فاصله افتاده است و آن یکی دیگری را هدف موشکی قرار داد که برای دفاع از وطن ساخته شده بود، نه نابودی هموطن.

زیر پایمان سست است و پرتگاه چند قدم آن سوتر، از این راه پر خطا و خطر بازگردید! بگذارید که ایران بماند! بساط نفرت را برچینید و بگذارید که عشق ملی و دوستی جهانی زین پس سلسله جنبان ایرانمان باشد!

یادداشت به قلم پدرام سلطانی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *