بازار ارز چند روزی است که ساکت است و آبها از آسیاب افتاده اند. هنگامیکه در ذهنم جویای علل و عوامل این سکون و آرامش شدم دلایلی را برای این آرامش شناسایی کردم و وقتی آنها را به ترتیب میزان اهمیت برشمردم به این نتیجه رسیدم که مهمترین دلیل فراغ بازار ارز از تصمیمات و اقدامات جدید برای اصطلاحا ساماندهی بازار ارز می باشد.

 

به عبارت دیگر در این چند روز بازار ارز این فرصت را یافت تا بدون دلهره و تشویش ناشی از مداخله های جدید دولت و بدون واکنش به اخبار و اظهارات صادره از سوی مسوولان، خود را بازیابی کند و بر مبنای عوامل واقعی خود یعنی عرضه و تقاضا تنظیم گردد. کافیست کسانیکه این ادعا را مورد تردید قرار می دهند صرفا مراجعه ای به اظهارنظرهای مسوولین پولی و اقتصادی کشور و تصمیمات ماخوذه از سوی آنان در سه ماه گذشته و روند تغییرات نرخ ارز در این مدت داشته باشند و این دو را از حیث زمانی بر یکدیگر منطبق نمایند و بدین شیوه نگارنده را از اقامه دلایل بیشتر معاف کنند.
اما گویی این واقعیت هنوز از چشمان تیزبین نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به دور مانده است و اینک ایشان تصمیم گرفته اند که در تولید خبر و اتخاذ تصمیم برای بازار بیش حساس ارز پیشقدم شوند. اعلان طرح یازده ماده ای ارزی با امضای 120 نماینده توسط رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس از چند زاویه حائز توجه است.
نخست آنکه به نظر می رسد نمایندگان محترم به نوعی قصد آن کرده اند که مسوولیت قانونی تنظیم سیاست های پولی و ارزی کشور را از روی دوش بانک مرکزی برداشته و به دوش مجلس شورای اسلامی منتقل نمایند. شاید به این نکته کمتر توجه شده است که سیاست های ارزی مجموعه ای از قوانین، مقررات و رویه ها هستند که با اتکاء به تصمیمات عمیق و دقیق اقتصادی و با استفاده از ابزارهای متعدد پولی، مالی، اعتباری و تجاری تعیین و تنظیم می گردند.
دوم آنکه با مرور این طرح یازده ماده ای عمده مفاد طرح را می توان به سیاستهای تجاری و تولیدی کشور مرتبط دانست. لذا این طرح از جامعیت لازم برای کمک به شرایط استثنایی بازار ارز در موقعیت کنونی برخوردار نیست. از نمایندگان محترم مجلس که صاحب دانش و تجربه در حوزه های مختلف هستند انتظار می رود که شرایط غامض کنونی را مانند پیل مولوی در تاریکی و تنها از یکسو لمس ننمایند تا با استنباط از جزء برای کل تصمیم بگیرند.
سوم آنکه درشرایط فعلی ارجح آن است که مجلس محترم تا آنجا که می تواند در شأن نظارتی خود با قدرت و جدیت ایفای نقش نماید که در این شرایط بعد نظارتی مجلس اهمیت بسیار بیشتر از بعد تقنینی آن پیدا کرده است. چه خوب بود که نمایندگان محترم به جهت ملموس و مشخص نبودن وظایف نظارتی مجلس مبادرت به تنظیم طرحی جامع جهت احصاء وظایف نظارتی مجلس و تعیین ابزارهای این کار می پرداختند تا یکبار برای همیشه جایگاه مجلس در این زمینه را تنقیح و تثبیت نمایند.
و نکته آخر اینکه خاضعانه نمایندگان محترم مجلس و مسئولین محترم دولتی را دعوت به دوری از اتخاذ تصمیمات پی در پی و واکنشی و اعلام نظرات و تولید اخبار متعدد دعوت می نماید، چرا که در شرایط فعلی سه چیز حائز اهمیت است؛ آرامش ، اعتماد و تدبیر. اما مهمتر از توجه به این سه اصل توجه به توالی آنهاست؛ یعنی اول آرامش، بعد اعتماد، سپس تدبیر.

منبع: روزنامه آرمان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *