تازه ترین ها


 پیدا و پنهان فیلترینگ در فضای مجازی از زبان پدرام سلطانی

پیدا و پنهان فیلترینگ در فضای مجازی از زبان پدرام سلطانی

نایب رئیس اتاق بازرگانی می‌گوید: رویکردی که متاسفانه طی چند ماه گذشته شکل گرفت، عده زیادی از کاربران را در استفاده از شبکه‌های مجازی داخلی به لج انداخته است. اساساً اگر حساسیت مردم به شبکه‌های داخلی برانگیخته نمی‌شد، شانس موفقیت آنها نیز افزایش پیدا می‌کرد.

«قانون انسداد» نشانه قاطعیت اروپا بر حفظ برجام است

«قانون انسداد» نشانه قاطعیت اروپا بر حفظ برجام است

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌گوید: انتشار بیانیه کمیسیون اروپا مبنی بر آغاز روند اعمال «قانون انسداد»، نشان دهنده قاطعیت اروپا بر حفظ برجام است.

چرا باید برجام حفظ شود؟

چرا باید برجام حفظ شود؟

هیچ صنعتی بدون تعامل با اقتصاد جهانی امکان فعالیت ندارد، صنعت مواد اولیه می‌خواهد، بازار می‌خواهد، فناوری می‌خواهد و بسیار چیزهای دیگری که تأمین آنها بدون ارتباط با دنیا میسر نیست.

رانت اقتصادی معلول مالکیت دولت بر تمام منابع است

رانت اقتصادی معلول مالکیت دولت بر تمام منابع است

پدرام سلطانی می‌گوید: اقتصاد ایران از فقدان یک ضرورت انکارناپذیر و یک پیش‌نیاز توسعه و سلامت رقابت رنج می‌برد و آن ‌هم شفافیت است.

افتتاح 6 مدرسه ابتدایی در سیستان و بلوچستان به همت پویش «ایران من»

افتتاح 6 مدرسه ابتدایی در سیستان و بلوچستان به همت پویش «ایران من»

افتتاح دو مدرسه ایران من در استان سمنان

افتتاح دو مدرسه ایران من در استان سمنان

افتتاح 4 مدرسه ایران من در سیستان و بلوچستان

افتتاح 4 مدرسه ایران من در سیستان و بلوچستان

img08

مسئولیت اجتماعی

اغلب کنار یکدیگر از مشکلات گفتگو می‌کنیم، از کمبود و ضعف‌ها، گاه پیشنهادهایی نیز می‌دهیم. بعضی هایمان نا‌امید می‌شویم و بعضی‌ها امیدواریم و منتظر تغییر و اتفاقات خوب هستیم. اما یادمان نرود صحبت کردن و امیدوار بودن کافی نیست. باید بلند شد و کاری انجام داد. ما حداقل به اندازه شانسی که برای زندگی داریم مسئولیت داریم برای انجام کاری. برای خلق شادی و احساس خوب به خود و دیگران دادن.
ادامه مطالب در صفحه مسئولیت اجتماعی

به ایده هایتان فرصت زندگی دهید...

ادامه در صفحه ایده یاب