بگذارید که ایران بماند

بگذارید که ایران بماند

 

مرگ دامنگیرمان شده است، مرگی که در تمام این سال‌ها برای دیگران می‌خواستیم گریبانمان را گرفته است. پژواک "مرگ بر"ها به میانمان برگشته است و هر روز و هر هفته جان عزیزانمان را می‌ستاند. نفرتی که روانه دیگران می‌کردیم در میان خودمان پراکنده شده است و کشور را در خود غوطه‌ور ساخته است. امروز ایران دو مردم دارد که تیرهای نفرت و خشم به سوی هم می‌اندازند.

هواپیمایی که هدف موشک قرار گرفت نماد ایران ناخوش امروز ماست، نماد دو گروه از میان ما که بینشان هزاران فرسنگ فاصله افتاده است و آن یکی دیگری را هدف موشکی قرار داد که برای دفاع از وطن ساخته شده بود، نه نابودی هموطن.

زیر پایمان سست است و پرتگاه چند قدم آن سوتر، از این راه پر خطا و خطر بازگردید! بگذارید که ایران بماند! بساط نفرت را برچینید و بگذارید که عشق ملی و دوستی جهانی زین پس سلسله جنبان ایرانمان باشد!

 

یادداشت به قلم پدرام سلطانی

0 نظر

هیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد.

ارسال نظر