سرنوشت همه دفاتر تجاري در دولت احمدي نژاد بسته شدن بود

سرنوشت همه دفاتر تجاري در دولت احمدي نژاد بسته شدن بود

 پدرام سلطاني نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران، در گفت وگو با «شرق» درباره گشايش دفتر تجاري فرانسه در تهران، گفت: بازگشايي دفتر تجاري فرانسه ارتباطي با اتاق بازرگاني ندارد و قاعدتا اين دفتر از سوي سفارتخانه اين کشور و با هماهنگي امور خارجه فرانسه با ايران، باز شده است. وي ضمن اشاره به ورود هيات فرانسوي به ايران و جلسه امروز (دوشنبه) هيات تجاري فرانسوي در اتاق ايران گفت: البته پيش از اينها و در دولت اصلاحات، فرانسه در ايران دفتر تجاري داشت که بعدها به حالت تعطيل و راکد درآمد.نايب رئيس اتاق بازرگاني همچنين متذکر شد: هر کشوري در ساختار روابط اقتصادي خود شيوه ها و مدل هاي متفاوتي دارد، برخي از کشورها دفتر تجاري تاسيس مي کنند و برخي هم رايزن اقتصادي يا اتاق مشترک دارند؛ براي مثال آلمان از طريق اتاق مشترک امورات خود را مديريت مي کند و اتريش از طريق رايزن اقتصادي؛ ژاپن و کره هم از طريق دفتر تجاري روابط اقتصادي خود را با کشورها توسعه مي دهند؛ اما با همه اينها، دفتر تجاري نوع جدي تري است. وي افزود: اولويت دفاتر تجاري، توسعه و گشايش محصولات در کشور مقصد است و در زمينه هاي سرمايه گذاري و کار مشترک فعاليت جدي ندارند؛ اين دفاتر صرفا دفاتري اطلاعاتي براي جمع آوري اطلاعات تجاري و ارسال به کشور خود هستند. سلطاني همچنين درباره هزينه هاي تاسيس دفتر تجاري نيز گفت: دفاتر تجاري معمولابودجه خود را از سازمان مبدا دريافت مي کنند که عموم اينها از سازمان توسعه تجارت يا وزارت صنعت و معدن آن کشور يا در برخي موارد از اتاق هاي بازرگاني دريافت خواهند کرد. به گفته وي، دفاتر تجاري عموما تابع وزارتخانه هاي اقتصادي خود هستند و ارتباطات تنظيم کننده اي را هم با سفارت دارند. وي درباره گشايش مجدد دفتر تجاري فرانسه در تهران اظهار کرد: بازار ايران براي فرانسه جذاب است و هم اکنون بعد از چندين سال اين فرصت را به دست آوردند که جبران مافات کنند و بازار ازدست رفته را احيا کنند. سلطاني درباره سرنوشت دفاتر تجاري در دولت احمدي نژاد گفت: اين مسئله نيازمند بررسي سوابق تاريخي دفاتر تجاري است؛ اما مي توان گفت آن دسته از دفاتر تجاري هم که باز بودند، به حالت نيمه تعطيل و راکد درآمدند و تقريبا همه آنها وضعيتي شبيه به بسته شدن داشتند.

    
 

0 نظر

هیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد.

ارسال نظر