سردرگمی ارزی میان تولیدکنندگان و فروشندگان مواد اولیه

سردرگمی ارزی میان تولیدکنندگان و فروشندگان مواد اولیه

نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز، تولیدکنندگان و فروشندگان مواد اولیه را دچار سردرگمی می‌کند، گفت: بعضا افرادی که واردکننده مواد اولیه یا نهاده‌های مورد نیاز تولیدکننده هستند، در شرایط نوسانی سعی می‌کنند که فروش حداقلی و خرید حداکثری داشته باشند؛ به این معنا که در فروش مواد اولیه، به راحتی اقدام نمی‌شود.

پدرام سلطانی در گفتگو با خبرنگار اکسپورتنا با اشار