شرایط نابرابر شرکت های داخلی و خارجی در پروژه های نفتی

شرایط نابرابر شرکت های داخلی و خارجی در پروژه های نفتی

ائب رئیس اتاق بازرگانی در حاشیه جلسه صبح امروز وزیر نفت با اتاق بازرگانی،صنایع و معادن ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: باید باور وزارت نفت نسبت به بخش خصوصی تغییر کند و اگر بخش خصوصی کوچک است، دلیل این است که دولت بزرگی داریم. ضمن اینکه نسبت سرمایه گذاری ها نیز باید اصلاح شود، نه اینکه دولت به طور کامل کنار رود، بلکه باید مشکل عقب ماندگی بخش خصوصی حل شود.

وی افزود: باور به کوچک شدن دولت باید به درستی ایجاد شود؛ در حالی که رقابت بین شرکت های داخلی و خارجی هم اکنون نابرابر است، اگر یک شرکت خارجی در پروژه ها با یک ایرانی رقابت کند، نرخ سود و میزان دسترسی به منابع آنها یکسان نیست.
به اعتقاد سلطانی، در 8 سال گذشته، بخش خصوصی ضعیف شد و حالا باید این تضعیف جبران شود، بنابراین باید روشی را تعریف کرد که نه  رانت و سوءاستفاده در آن باشد و نه اینکه توقف رشد بخش خصوصی در آن تدارک دیده شود.

0 نظر

هیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد.

ارسال نظر