ابهام در دو شرط دریافت تسهیلات بانکی

ابهام در دو شرط دریافت تسهیلات بانکی

دنیای اقتصاد: پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در واکنش به دو شرط دریافت تسهیلات بانکی توسط بنگاههای اقتصادی با اشاره به اینکه آورده بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات پیش از این نیز وجود داشته است می‌گوید: مشخص نیست که این شروط برای سرمایه‌گذاری جدید در نظر گرفته شده یا خیر اما آنچه مسلم است در نظر گرفتن آورده بنگاه تولیدی برای دریافت تسهیلات تنها برای سرمایه‌گذاری جدید قابل احصا خواهد بود. 

سلطانی با بیان اینکه شرط اول برای توسعه، بازسازی و نوسازی کاربرد خواهد داشت می‌گوید: با این حال به نظر نمی‌رسد که در نظر گرفتن این دو شرط دسترسی به تسهیلات را آسان کند. 
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در خصوص شرط دوم نیز می‌گوید: شرط دوم نیز به صورت متعارف در سیستم بانکی کشور در حال انجام است اما اینکه یک مرجع رسمی و مستقل تاییدکننده حساب یک شرکت باشد می‌تواند از سوءاستفاده از تسهیلات جلوگیری کند.

0 نظر

هیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد.

ارسال نظر