ضرورت اجرای حکمرانی خوب اقتصادی در کشور

ضرورت اجرای حکمرانی خوب اقتصادی در کشور

پدرام سلطانی در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: نقدنگاری و نقدگویی در سال‌های اخیر افزایش یافته و افراد با بیان صریح‌تر مسائل و مشکلات را بیان می‌کنند و مدارای بیشتری در رابطه با گفته شدن نقد در جامعه وجود دارد، اما هنوز نتوانسته‌ایم به مرحله نقدشوندگی و نقدپذیری برسیم.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: یعنی جامعه ما نقد را بیان می‌کند و رسانه‌ها آن را می‌نویسند، ولی دستگاه‌های مربوطه دولت و سایر قوای مستقر در کشور گویا کمتر آن را می‌شنوند و اثر نقد در عملکرد حتی کمتر از میزان شنیده شدن است و این یک آسیب و آفتی است که به جان جامعه ما افتاده است.

سلطانی با اشاره به نظرسنجی اتاق بازرگانی تهران از اعضای خود اظهار داشت: این یک نکته با اهمیت است که باید به سایر نقاط جامعه نیز تسری یابد.

وی با اشاره به انتخابات نهمین دوره اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور گفت: کسانی که در این دوره حضور نخواهند داشت، باید به نقدکنندگان اتاق تبدیل شوند، زیرا جامعه پویا جامعه‌ای است که افراد آن بتوانند در کنار هم کار کنند و همدیگر را نقد کنند و با این اقدام ما می‌توانیم مدلی از اصلاحات را به جامعه معرفی کنیم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: بخش خصوصی کشور اعتقاد دارد که نمی‌توانیم به رشد اقتصادی و بالندگی بخش خصوصی نائل شویم، مگر اینکه با دنیا کار کنیم و ما چاره‌ای و گزینه‌ای به غیر از آن نداریم و باید با دنیا کار کنیم.

وی اظهار داشت: ما می‌پذیریم کشورهایی وجود دارند که رویکرد عادلانه و مطلوبی نسبت به ما ندارند و ما می‌دانیم که کشورهایی هستند که منافع خود را به منافع سایر کشورها ارجح می‌دانند و حتی برخی از کشورها دشمنان ما محسوب می‌شوند، ولی دشمنی هم یک روز باید به مدارا تبدیل شود و وقتی ما بتوانیم در فضای مدارا کار کنیم، آن موقع است که می‌توانیم موفق باشیم.

سلطانی افزود: لذا استدعای من از سوی بخش خصوصی از سطوح عالی کشور این است که بتوانیم رویکردی اتخاذ کنیم تا در تعامل با  جامعه جهانی رشد کنیم و اجازه ندهیم فشار تخاصم‌گونه جامعه جهانی ما را محدود کند و ما را با تحریم‌های روزافزون مواجه کند و این مهارتی است که ما به آن نیاز داریم.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: من امیدوارم دوره نهم اتاق گفتمان اصلاح حکمرانی اقتصادی و حکمرانی عمومی را در کشور راه بیندازد و به یکی از بازیگران اصلاح اقتصادی به حکمرانی ما تبدیل شود.

وی افزود: ما هر چقدر تلاش کنیم یک بخشنامه و آئین‌نامه را اصلاح کنیم وضع‌مان بهتر نمی‌شود به جهت اینکه ده‌تای دیگر تولید می‌شود، بنابر این ما باید روش‌مان و رویکردمان را اصلاح کنیم و آنچه را در اتاق در دوره هشتم به اندازه مینیاتوری آن به نمایش گذاشتیم در سطح نهادهای جامعه تکثیر شود و این گفتمان قدرت بگیرد.

سلطانی با بیان اینکه ما کسانی هستیم که به اندازه خودمان تأثیرگذار بوده‌ایم و این را باید به سایر قسمت‌های جامعه پیوند بزنیم، گفت: با این کار باید بتوان از این پیچ تند عبور کرد.

وی اظهار کرد:‌ما باید از فرصت نقدشوندگی استفاده کنیم و بدانیم آن افرادی به کشور خدمت می‌کنند که مسائل و مشکلات را می‌بینند دلسوزانه، آشکارا و صریح بیان کنند زیرا از نگفتن مشکلات سودی نخواهیم برد، به  جز آنکه در حاشیه امن قرار می‌گیریم.

0 نظر

هیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد.

ارسال نظر