تابو شکنی از واردات با شفافیت ممکن است

تابو شکنی از واردات با شفافیت ممکن است

 

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: فدراسیون واردات، باید تلاش کند با بازآفرینی تصویر صحیح واردات، این هیبت موهوم را در هم بشکند و میزان اثرگذاری تجارت خارجی بر رشد اقتصادی کشور را تبیین کند.

پدرام سلطانی اضافه کرد: حمایت از بخش خصوصی، علاوه بر این که نیاز به یک کانون متمرکز دارد، نیازمند یک ساختار توانمند، موثر و شفاف است که در آن، به خوبی نقش‌ها و مسئولیت تعریف شده باشد. به همین جهت است که باید بگوییم بحث تقسیم کار فراگیر بخش خصوصی، یک مساله حیاتی و سرنوشت‌ساز است و در این مسیر، نقش و کارکرد فدراسیون‌ها حائز اهمیت دوچندان می شود.

وی ادامه داد: بخش خصوصی بازیگر اصلی تولید و اشتغال در کشور است و بی‌شک به ثمر نشستن شعارهایی نظیر تقویت تولید و افزایش اشتغال‌زایی، جز از طریق ساماندهی نیروهای مختلف، پرهیز از موازی کاری‌ها و تقسیم کار فراگیر محقق نخواهد شد.

نایب رئیس اتاق ایران اضافه کرد: تضاد منافع در میان تشکل های مختلف، مقوله غیرقابل اجتنابی است که اگر به آن توجه نشود، تضعیف صدای گروهی بخش خصوصی را به دنبال خواهد داشت؛ بر این اساس باید ساختار مناسبی در اتاق وجود داشته باشد تا بحث‌ها و تحلیلهای مختلف و شاید متعارض یکدیگر که پیرامون یک موضوع وجود دارد را، به یک صدای واحد تبدیل کرده و سپس آن را به بدنه دولت یا بخش سیاستگذاری انتقال دهد و در این راستا، فدراسیونها می توانند رسالت بزرگی بر عهده داشته باشند.

به گفته سلطانی، با توجه به محدودیت منابع، باید مسیری را دنبال کنیم که هم بخش خصوصی و هم دولت با هم افزایی یکدیگر بتوانند چند گره مشخص و تعریف شده را بازکنند و به همین جهت فدراسیون واردات باید با همفکری و بهره برداری از خرد جمعی تشکلهای وارداتی زیر مجموعه خود، مهمترین گره ها و دست اندازهای موجود را شناسایی و اعلام کند و همه نیروی خود را صرف برطرف کردن آن کند.

وی ادامه داد: به هرحال نمی توان انکار کرد که واردات، بخشی از تجارت خارجی کشور است که همه کشور ها نسبت به آن اقدام می کنند و نمی توان کشوری را در دنیای امروز پیدا کرد که درهای تجارت خارجی خود را به سوی دنیا بسته و واردات را کلا متوقف کرده باشد؛ ولی متاسفانه برخی افراد با تابو سازی از واردات، شرایطی را به وجود آورده اند که واردات به صورت چراغ خاموش صورت بگیرد. این درحالی است که باید تلاش کرد با بازآفرینی تصویر صحیح واردات، این هیبت موهوم را در هم بشکند.

سلطانی افزود: تابو شکنی، روش ایجابی میخواهد. باید تجارت دنیا مورد مطالعه قرار گیرد و میزان اثرگذاری تجارت خارجی بر رشد اقتصادی کشورها مستند شود و مبتنی بر آمار و ارقام، مسئلهای که ذهن برخی افراد را به خود مشغول کرده را تشریح کرد.

 به گفته سلطانی، واردات الزاما برهم زننده تولید و اشتغال نیست؛ بلکه می تواند مقوله ای اشتغال زا بوده و در راستای تقویت تولید ملی باشد. باید به واردات به عنوان بخشی از واقعیت تجارت خارجی کشور نگاه شود که می تواند به تحریک تولید داخلی، ورود تکنولوژی تولید و همچنین صیانت از حقوق مصرف کننده منجر شود.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: آنچه که مزموم است، قاچاق است. آنچه که مخرب است و تولید ملی را در سراشییب و قهقرا قرار می دهد، قاچاق است. واردات شفاف توسط واردکنندگان شناسنامهدار، یک فعالیت تجاری در چهارچوب قانون است که باید مورد حمایت قرار گیرد. وصد البته در مقابل این اعتماد و این حمایت، واردکنندگان نیز وظایف و مسئولیت هایی دارند که باید به شکل صحیح از عهده آن برآیند.

0 نظر

هیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد.

ارسال نظر