قوانين دست و پاگير مانع ورود بخش خصوصي معادن بزرگ

قوانين دست و پاگير مانع ورود بخش خصوصي معادن بزرگ

نايب رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: از آنجايي که تعاملات بين‌المللي مناسب ميان معدنکاري‌هاي بزرگ شکل مي‌گيرد بخش خصوصي معدنکاري ايران نتوانسته چندان به اين بخش ورود کند زيرا قوانين دست و پاگير همواره محدوديت ايجاد کرده است.
پدرام سلطاني با اشاره به اينکه معدن به عنوان يک مزيت نسبي مي‌تواند عامل جذب سرمايه‌هاي خارجي و بخش خصوصي در کشور باشد، گفت: هر اندازه در برنامه‌ريزي‌هاي ميان مدت به صورت عمودي زنجيره ارزش در بخش معدن توسعه يابد ضمن اينکه رقابت در اين بخش افزايش يافته، زمينه بيشتري براي جذب سرمايه‌گذار فراهم مي‌شود.
او با تاکيد بر اينکه رونق بخش معدن با ورود بخش خصوصي به معدنکاري‌هاي بزرگ ميسر است، اظهار کرد: درحال‌حاضر هرچند بخش خصوصي توانسته است در صادرات مواد معدني و تامين ارزانتر ماشين‌آلات معدني توفيقاتي داشته باشد با اين حال به دليل محدوديت قوانين دست و پا گير هنوز نتوانسته است وارد معدنکاري مقياس بزرگ شود اما راهکاري براي ورود معدنکاران به بازارهاي بين‌المللي است به عبارت ديگر تعاملات بين‌المللي خوب معدنکاري بزرگ شکل مي‌گيرد.
او با بيان اينکه بخش دولتي و شبه دولتي در شبکه‌هاي بين‌المللي حضور پر رنگ تري دارد، تصريح کرد: با توجه به اينکه کاهش قيمت مواد معدني در سال‌هاي گذشته شرايط معدنکاران براي توسعه تعاملات بين‌المللي را محدود کرده بود اما در شرايط کنوني و بهبود دوباره قيمت‌ها فرصت همکاري‌هاي بين‌المللي براي معدنکاران فراهم شده است و اين مسئله مي‌تواند مزيني براي توسعه زنجيره ارزش در بخش معدن باشد.
او با تاکيد بر اهميت توسعه بخش معدن به عنوان يک مزيت در اقتصاد کشور تصريح کرد: هراندازه برنامه‌ريزي‌ها به سمت و سوي تقويت بخش خصوصي براي معدنکاري مقياس بزرگ باشد شرايط براي حرکت عمودي در زنجيره ارزش نيز امکان‌پذير تر خواهد بود. به عبارت ديگر توسعه حلقه‌ها وصنايع پايين دستي در بخش معدن با ورود قوي تر بخش خصوصي ميسر خواهد شد.
منبع:معدن نیوز

0 نظر

هیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد.

ارسال نظر