ضرورت تشکیل قوه چهارم برای خصوصی سازی

ضرورت تشکیل قوه چهارم برای خصوصی سازی

باید از هر قوه، معتمدانی تعیین شوند و قوه چهارمی را در کشور تشکیل دهند که با داشتن اختیار تام و الگو گرفتن از تجربیات کشورهای موفق، بتوانند خصوصی سازی در کشور را به هدف برسانند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، پدرام سلطانی نائب رئیس اتاق بازرگان، صنایع، معادن و کشاورزی با بیان این مطلب ، تصریح کرد: چگونه است که واگذاری به بخش های شبه دولتی و نهادهای عمومی مشکل ساز نیست و جائی که قرار است به بخش خصوصی واگذار شود، شاهد مقاومت هستیم؟
سلطانی افزود: روش و سیاست خصوصی سازی در کشور از ابتدا درست بنیان گذاشته نشده است و خصوصی سازی در کشور سیاستی شکست خورده است زیرا بخش خصوصی از واگذاری های درست و اصولی قطع امید کرده.  
نائب رئیس اتاق بازرگانی این پیشنهاد را مطرح کرد که واژه خصوصی سازی اصلاح و به آن واژه واگذاری اطلاق شود و ادامه داد: باید این پرسش ها پاسخ داده شود که آیا در این سال ها، دولت کوچک شده، بخش خصوصی تقویت شده، شفافیت و رقابت پذیری بنگاه ها افزایش یافته و بهره وری بهبود یافته است؟
سلطانی افزود: دوستان از بیان صریح و بی پرده مسائل و مشکلات طفره می روند. ارائه گزارش و ارزیابی از دارائی ها دردی را دوا نمی کند. نگاه به خصوصی سازی همواره درآمدی بوده و چون درآمدی بوده است همه برای خود حق قائل هستند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ادامه داد: بین بخش های خصولتی و خصوصی، بخش خصوصی، خودی تلقی نمی شود زیرا مدیران شرکت های دولتی توصیه می کنند شرکت دولتی  ای که در آستانه واگذاری است به کدام نهاد غیردولتی واگذار شود. نگاه به حضور بخش خصوصی در اندازه های واقعی اقتصاد کشور، نگاه ناباورانه و نادرست است.
سلطانی گفت: هم اکنون تمامی واگذاری های خرد در بازار سرمایه نیز در زمره واگذاری به بخش خصوصی تلقی می شود که این روش و سیاست شکست خورده است. آنچه ما پیشنهاد می دهیم استفاده از تجربیات کشروهای موفقی همچون آلمان است که در مقطعی از زمان با تشکیل هیئتی برای واگذاری، شرکت های دولتی را به اهل آن بدون دریافت پول واگذار کرد.

0 نظر

هیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد.

ارسال نظر