پیام این انتخاب همگرایی و انسجام بین اعضای جدید اتاق بازرگانی است

پیام این انتخاب همگرایی و انسجام بین اعضای جدید اتاق بازرگانی است

 ارزیابی از انتخاب رییس و اعضای جدید هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران گفت: پیام این انتخاب همگرایی و انسجام بین اعضای جدید اتاق بازرگانی است.

 
پدرام سلطانی که با کسب بیشترین آرا در میان نامزدهای نایب رییسی هشتمین دوره اتاق بازرگانی ایران اینبار به عنوان نایب رییس اول انتخاب شد درگفت و گو با خبرنگار ایسنا، درباره ترکیب جدید هیات رییسه گفت: در این دوره رییس اتاق و سایر اعضای هیات رییسه با رای بالایی انتخاب شدند که حاوی پیام همگرایی و انسجام است. سایر کاندیداها نیز متانت بسیار خوبی از خود نشان دادند و در عین مطرح شدن برخی نقدها، پختگی و آرامش کامل در بین نامزدها وجود داشت.
 
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: مطمئن هستیم که پارلمان بخش خصوصی برای حل مشکلات بخش خصوصی یگانه و متحد است و امیداریم در روزهای آینده این انسجام بین اعضا بیشتر شود.
 
به گزارش ایسنا، انتخاب رییس و اعضای جدید هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران امروز برگزار شد که طی آن محسن جلال پور به عنوان رییس و پدرام سلطانی، مسعود خوانساری ، محمدرضا انصاری و غلامحسین شافعی به ترتیب عنوان نایب رییس اول تا چهارم اتاق بازرگانی ایران انتخاب شدند.

0 نظر

هیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد.

ارسال نظر