بررسی ابعاد لایحه اصلاح قانون تجارت از زبان پدرام سلطانی

پر بازدیدترین اخبار آرشیو

آخرین اخبار

سخنرانی دکتر سلطانی در همایش ملی شناسایی و پرورش مدیران و رهبران آینده

دکتر پدرام سلطانی، در روز چهارشنبه 13 آذر در «سومین همایش ملی شناسایی و پرورش مدیران و رهبران آینده» حضور یافت و در پنل تجارب کسب و کارهای موفق در شناسایی و پرورش مدیران سخرانی نمودند.

سخنرانی دکتر سلطانی در همایش ملی شناسایی و پرورش مدیران و رهبران آینده

ملت بی سر

از نگاه شما در جامعه‌ی ما کدام یک از قشرها و گروه‌ها مورد احترام و اعتنای گسترده هستند؟ مردم، به دور از نگاه‌های سیاسی و اجتماعیشان، به کدام گروه اعتماد دارند و سخنان و رفتار ایشان را می پذیرند؟

ملت بی سر

افتتاح چهار مدرسه ایران من در استان هرمزگان

چهار مدرسه ابتدایی که با حمایت نیکوکاران پویش ایران من و همکاری موسسه خیریه مهرگیتی در استان هرمزگان ساخته شده بودند، طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 20 و 21 آذرماه سال جاری افتتاح و به بهره‌برداری رسیدند.

افتتاح چهار مدرسه ایران من در استان هرمزگان

نفت بخش خصوصی را منزوی كرد

تجربه چند دهه اخير نشان مي‌دهد که کشورداري با اتکا به فروش نفت، هيچ ارمغاني براي مردم و اقتصاد نداشته است. دولتي که نفت مي‌فروشد از مردم و بخش خصوصي مستغني مي‌شود و در طول اين سال‌ها نفت چنين بلايي را سر کشور آورده است. به همين دليل دولت همواره به بخش‌ غيردولتي و جامعه مدني بي‌اعتناست. در واقع منابع نفتي، قدرتي را در اختيار دولت‌ها قرار داده که زياده‌خواهي‌ها و آرمان‌هاي خود را مبتني بر حکمراني خوب دنبال نکنند؛ براي چنين دولتي کمک به توسعه اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي و بهبود وضعيت کشور بي‌معناست.

نفت بخش خصوصی را منزوی كرد

مرگ تدیجی صادرات، ارمغان تحریم ها

پدرام سلطانی فعال اقتصادي حوزه معدن و عضو سابق هيات رييسه اتاق بازرگانی ايران در گفت گو با اعتماد به واكاوي موانع و چالش هايي پرداخت كه صادركنندگان به خصوص توليد كنندگان و صادركنندگان بخش معدن را در تنگنا قرار داده است.

مرگ تدیجی صادرات، ارمغان تحریم ها

حسرت یک چشم انداز

در روزها گذشته درباره امید چندبار نوشته ام. باورم بر این است که امید عمومی مردم ایران در سراشیبی افتاده است و هر چه پیش تر می رویم، میزان امید عمومی به آینده و به سرانجام خوشایند اتفاقات، کمتر و کمتر می‌شود.

حسرت یک چشم انداز