تازه ترین ها


ادامه روابط اقتصادی با چینِ محتاط نیازمند آسیب شناسی است

ادامه روابط اقتصادی با چینِ محتاط نیازمند آسیب شناسی است

چین، نه آمریکای کودتاچی است، نه انگلیس استعمارگر و نه روسیه‌ى ترکمانچای و گلستان. چین با ما تاریخ ستیز و استیلا جویی ندارد که رفتارهایش را بر مبنای آن قضاوت کنیم.

در تعامل با دنیا درست عمل نکردیم

در تعامل با دنیا درست عمل نکردیم

نایب‌رئیس اتاق ایران با نقد دیپلماسی اقتصادی کشورمان گفت: نگاه ما به دیپلماسی اقتصادی ابزاری است نه راهبردی؛ به همین دلیل نتوانسته‌ایم در موافقت‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه و الحاق به سازمان جهانی تجارت موفق عمل کنیم.

اثرات فیلترینگ بر فعالیت کسب‌وکارهای مدرن

اثرات فیلترینگ بر فعالیت کسب‌وکارهای مدرن

پدرام سلطانی می‌گوید: وی‌چت چهار سال فیلتر بوده است و اکنون دولت بنا به دلایلی آن را باز کرده است، مردم این احساس را دارند که دولت روی آن هم کنترل دارد. در حالی که اگر در شرایط عادی سه ماه پیش دولت این کار را کرده بود، مردم خوشحال می‌شدند و استفاده می‌کردند بنابراین پیوند زدن این تصمیمات و تغییرات باعث ضدتبلیغ می‌شود.

بخش خصوصی سفیر صلح و دوستی در منطقه باشد

بخش خصوصی سفیر صلح و دوستی در منطقه باشد

پدرام سلطانی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه روابط تجاری خارجی ایران گفت: تنها دولت نیست که می‌تواند بستر تعاملات بین‌المللی را فراهم کند.

افتتاح دو مدرسه ایران من در استان سمنان

افتتاح دو مدرسه ایران من در استان سمنان

افتتاح 4 مدرسه ایران من در سیستان و بلوچستان

افتتاح 4 مدرسه ایران من در سیستان و بلوچستان

دو مدرسه ایران من در خراسان رضوی افتتاح شد

دو مدرسه ایران من در خراسان رضوی افتتاح شد

img08

مسئولیت اجتماعی

اغلب کنار یکدیگر از مشکلات گفتگو می‌کنیم، از کمبود و ضعف‌ها، گاه پیشنهادهایی نیز می‌دهیم. بعضی هایمان نا‌امید می‌شویم و بعضی‌ها امیدواریم و منتظر تغییر و اتفاقات خوب هستیم. اما یادمان نرود صحبت کردن و امیدوار بودن کافی نیست. باید بلند شد و کاری انجام داد. ما حداقل به اندازه شانسی که برای زندگی داریم مسئولیت داریم برای انجام کاری. برای خلق شادی و احساس خوب به خود و دیگران دادن.
ادامه مطالب در صفحه مسئولیت اجتماعی

به ایده هایتان فرصت زندگی دهید...

ادامه در صفحه ایده یاب