تازه ترین ها


سال ۹۷ سال تصمیمات سخت

سال ۹۷ سال تصمیمات سخت

این سال هرچه بود به پایان رسید اما این سال و سالهای پیش از آن همه ی رنجهای رفته را در کیسه ای ریختند و به سال ١٣٩٧ خواهند سپرد. نوروز ١٣٩٧ زمان دیدن دوباره ی اعجاز پروردگار است. اما پیام نوروز برای انسان اهل اندیشه چیست؟

 سرمایه انسانی کشور آماده جراحی اقتصادی نیست

سرمایه انسانی کشور آماده جراحی اقتصادی نیست

نایب رییس اتاق بازرگانی اظهار کرد: سرمایه اجتماعی کشور نیاز به یک ترمیم اساسی دارد. لازم است اعتماد میان دولت و شهروندان تقویت شود تا جامعه یا همان سرمایه‌های انسانی کشورمان آثار و نتایج این جراحی اقتصادی را بپذیرد.

نمی‌توان اقتصاد را با سیستم پاندولی مدیریت کرد

نمی‌توان اقتصاد را با سیستم پاندولی مدیریت کرد

پدرام سلطانی در گفت‌وگویی بلند با ماهنامه سیمای بانکداری گفته است: اگر دولت قرار است اقتصاد را به سمتی ببرد که بر اساس مکانیسم بازار عمل کند و یک اقتصاد آزاد باشد، این میزان مداخله دولت در اقتصاد قابل فهم نیست. اگر هم این اقتصاد دستوری است، پس چرا می‌گویند اقتصاد را باید به مردم بسپاریم؟

اتاق‌های مشترک برقراری ارتباط بانکی با کشورهای دیگر را دنبال کنند

اتاق‌های مشترک برقراری ارتباط بانکی با کشورهای دیگر را دنبال کنند

پدرام سلطانی مطرح کرد: اتاق ایران در عرصه بین‌المللی باید تنها سیاست‌گذار باشد و فعالیت‌های بین‌المللی بخش خصوصی توسط اتاق‌های مشترک پیگیری شود.

افتتاح 6 مدرسه ابتدایی در سیستان و بلوچستان به همت پویش «ایران من»

افتتاح 6 مدرسه ابتدایی در سیستان و بلوچستان به همت پویش «ایران من»

افتتاح دو مدرسه ایران من در استان سمنان

افتتاح دو مدرسه ایران من در استان سمنان

افتتاح 4 مدرسه ایران من در سیستان و بلوچستان

افتتاح 4 مدرسه ایران من در سیستان و بلوچستان

img08

مسئولیت اجتماعی

اغلب کنار یکدیگر از مشکلات گفتگو می‌کنیم، از کمبود و ضعف‌ها، گاه پیشنهادهایی نیز می‌دهیم. بعضی هایمان نا‌امید می‌شویم و بعضی‌ها امیدواریم و منتظر تغییر و اتفاقات خوب هستیم. اما یادمان نرود صحبت کردن و امیدوار بودن کافی نیست. باید بلند شد و کاری انجام داد. ما حداقل به اندازه شانسی که برای زندگی داریم مسئولیت داریم برای انجام کاری. برای خلق شادی و احساس خوب به خود و دیگران دادن.
ادامه مطالب در صفحه مسئولیت اجتماعی

به ایده هایتان فرصت زندگی دهید...

ادامه در صفحه ایده یاب