تازه ترین ها


معمای یارانه

معمای یارانه

رویکرد نفی کل در دولت روحانی موجب شد که تلاشی برای بهبود اقدامات دولت قبل در حوزه ی هدفمند سازی یارانه ها به عمل نیاید و لذا نه تنها سامانه ى کارت سوخت متوقف شد بلکه ادامه ی اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها نیز منتفی شد. به عبارتی رنج تورم و افزایش قیمت ناشی از اجرای فاز اول به جامعه تحمیل شد اما ثمرات آن بدست نیامد.

فضای خاکستری ارزبرها و ارزآورها

فضای خاکستری ارزبرها و ارزآورها

پدرام سلطانی می‌گوید: وقتی قیمت ارز در یک روز بیش از 15 درصد تغییر یابد، این بحران به تمام معناست؛ در حالی که اگر نوسانات کنترل شود، ولو جهت کلی به سمت بالا یا پایین باشد، این آرامش بیشتری را به بازار برمی‌گرداند.

نهادهای قانونی به کارخانه تولید قوانین و مقررات تبدیل‌شده‌اند

نهادهای قانونی به کارخانه تولید قوانین و مقررات تبدیل‌شده‌اند

پدرام سلطانی درباره ضرورت رقابتی شدن فضای تجارت گفت: باید چارچوب‌های قانونی تعریف شده با تغییرات با یکدیگر تضاد منافع نداشته باشند.

معماى يارانه

معماى يارانه

بد نیست بدانیم که رقم یارانه ی انرژی بر اساس محاسبات فوق تقریباٌ برابر است با سه برابر کل بودجه ی عمومی سال ١٣٩٧ و سی برابر کل عملکرد بودجه ی عمرانی سال ١٣٩٦ کشور.

افتتاح پنج مدرسه ایران من در استان گیلان

افتتاح پنج مدرسه ایران من در استان گیلان

نگاه بخش‌خصوصی به تقویت مناطق محلی قوت گرفت

نگاه بخش‌خصوصی به تقویت مناطق محلی قوت گرفت

افتتاح شش مدرسه «ایران من» در آذربایجان شرقی

افتتاح شش مدرسه «ایران من» در آذربایجان شرقی

img08

مسئولیت اجتماعی

اغلب کنار یکدیگر از مشکلات گفتگو می‌کنیم، از کمبود و ضعف‌ها، گاه پیشنهادهایی نیز می‌دهیم. بعضی هایمان نا‌امید می‌شویم و بعضی‌ها امیدواریم و منتظر تغییر و اتفاقات خوب هستیم. اما یادمان نرود صحبت کردن و امیدوار بودن کافی نیست. باید بلند شد و کاری انجام داد. ما حداقل به اندازه شانسی که برای زندگی داریم مسئولیت داریم برای انجام کاری. برای خلق شادی و احساس خوب به خود و دیگران دادن.
ادامه مطالب در صفحه مسئولیت اجتماعی

چند رسانه ای

افتتاح پنج مدرسه ایران من در استان گیلان

نگاه بخش‌ خصوصی به تقویت مناطق محلی قوت گرفت

نگاه بخش‌خصوصی به تقویت مناطق محلی قوت گرفت

نگاه بخش‌ خصوصی به تقویت مناطق محلی قوت گرفت

افتتاح شش مدرسه «ایران من» در آذربایجان شرقی

نگاه بخش‌ خصوصی به تقویت مناطق محلی قوت گرفت

افتتاح شش مدرسه «ایران من» در آذربایجان شرقی

نگاه بخش‌ خصوصی به تقویت مناطق محلی قوت گرفت

به ایده هایتان فرصت زندگی دهید...

ادامه در صفحه ایده یاب